UDFORSK BIOTEKNOLOGIEN

Bioteknologi A og Matematik A eller Idræt B

Bioteknologi består af 2 studieretninger. I den ene studieretning, er det bioteknologi A og matematik A, der tegner studieretningen, og i den anden er det bioteknologi A og idræt B.

I den nye studieretning med Bioteknologi og Idræt B, er der fokus på sammenhængen mellem bioteknologi, idrætsudøvelse samt fysiologiske og sundhedsmæssige aspekter af det at være idrætsudøver. Studieretningen er også for dig, der er tilknyttet KoldingElite.

Læs mere om samarbejdet med KoldingElite.

Studieretningerne med Bioteknologi har vægt på bioteknologi og naturvidenskabelige fag, hhv. idræt. Bioteknologi er et fremadstormende fagområde, som er placeret mellem biologi, biokemi, kemi og medicin. 

Om studieretningerne

Du kommer fx til at arbejde med genteknologi og bioteknologiske produktionsmetoder.

Faget idehistorie, som både er et filosofisk og historisk fag, bidrager med etiske vurderinger af bioteknologien, mens idrætsfaget bidrager med sundhedsmæssige aspekter.

Vi forholder os generelt undersøgende over for mennesket, naturen, forskning og moderne teknologier. Vi arbejder med ny teori på området og udfører en række bioteknologiske, molekylærbiologiske, kemiske og biologiske eksperimenter.

Du arbejder i grupper med virkelighedsnære projekter, hvor samspillet mellem fagene er i centrum.

Projektarbejdet fokuserer på tidens aktuelle emner. I et projekt fremstiller vi vores eget brændstof i form af bioethanol, og produktionsprocessen optimeres. I et andet projekt foretages en etiske vurdering af brugen af stamceller eller genmodificerede organismer.

Fagoversigt

A-niveau 

Bioteknologi 

Dansk

Matematik A (Matematik B, ved valg af Idræt B)

Teknikfag

B-niveau 

Engelsk 

Fysik 

Idehistorie

Idræt

Kemi

Matematik B 

Teknologi

C-niveau 

Kommunikation/it

Samfundsfag C 

UDFORSK HVERDAGEN

Eksempler på temaer i studieretningen: 

  • Bioteknologi og bioetik
  • Bioethanol
  • Den naturvidenskabelige metode
  • Den humanistiske metode
  • Doping

FREMTIDSMULIGHEDER

Studieretningen kan være dit springbræt til at fortsætte på uddannelser som:

  • Sundhedsuddannelser – læge, tandlæge, farmaceut, bioanalytiker, diætist, sygeplejerske og psykolog
  • Uddannelser ved Landbohøjskolen – agronom, dyrlæge, levnedsmiddelingeniør og diplom- og civilingeniør
  • Naturvidenskabelige studier på universiteterne – matematik, kemi, fysik og biologi

og mange andre ...

Find flere muligheder under adgangskortet.

Læs mere

Valgfag

A-NIVEAU

Engelsk 

Fysik

Kemi 

Matematik

Teknologi 

B-NIVEAU

Samfundsfag 

C-NIVEAU

Design 

Erhvervsøkonomi 

Innovation

Mediefag

Programmering

Psykologi

Tysk 

Optagelse

Adgangskravene til HTX-uddannelsen er de samme som til alle de andre gymnasieformer. Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, kan du blive optaget på HTX, hvis du er vurderet egnet til det i din uddannelsesplan.

 

Du skal have haft tysk eller fransk i minimum 2 år og have taget folkeskolens obligatoriske afgangsprøver plus de prøver, Undervisningsministeriet udtrækker.

HANSENBERG
Tekniske Gymnasium

Skovvangen 28, 6000 Kolding

Tlf. 7932 0100