ELEVERNE Fortæller

Mød eleverne

Få et indblik i nogle af nuværende og tidligere elevers valg af gymnasie, studieretning, indtryk af hverdagen på HANSENBERG samt ambitioner for fremtiden.

Malene er glad for sit valg

- Mød Malene Ladegaard, 3.g. Bioteknologi (skoleåret 2016/17)

Som student anno 2017 kan Malene Ladegaard se tilbage på tre år med fag, der har passet lige til hende.

Hvorfor valgte du HANSENBERG Tekniske Gymnasium?

Min studievejleder anbefalede det, fordi jeg er stærkest i de naturfaglige fag – og de fag lægger de vægt på her på HANSENBERG Tekniske Gymnasium.

Jeg arbejder også godt i grupper, og der er meget gruppearbejde. På den måde kommer vi elever hinanden ved, og det har jeg været rigtig glad for.

Jeg er glad for valget – og er glad for at gå her. Jeg føler mig bedre tilpas her, end jeg ville have gjort på et alment gymnasium. Og fag som eksempelvis teknologi og idéhistorie ville jeg ikke kunne få andre steder.

 

Hvordan er det at være pige på HANSENBERG Tekniske Gymnasium?

Det er kun i begyndelsen, at man måske tænker over, at der ikke er så mange piger. Det er rart at være pige her, for vi holder sammen – og der er ikke så meget fnidder. Man respekterer hinanden, så det fungerer godt.

Jeg er rigtig glad for at være elev på gymnasiet – og for at være i den klasse, jeg er i. Når man går med nogen, man har det godt med, er det rart at gå i skole.

 

Har du mødt fordomme, fordi du valgte HTX?

Jeg har ikke mødt så mange fordomme. Hvis jeg oplever fordomme, fortæller jeg bare noget om, hvilke fag jeg synes er mere spændende, end fagene på STX.

Ind imellem bliver andre overraskede over, hvor meget indhold der er i de projekter, vi laver. Der skal så mange forskellige elementer med.

 

Hvordan er det faglige niveau på HANSENBERG Tekniske Gymnasium?

På en eller anden måde har HTX fået ry for kun at være for nørder. Sådan lyder det tit. Nogle elever er mega kloge, men man kan sagtens være med. Man udvikler sig – og kravene kommer lige så stille, så de føles ikke så omfattende, når man står i det. Man kan som regel altid pejle sig ind på det, man interesserer sig for.

Teknologifaget handler om udvikling, og der er større mulighed for at være kreativ her end andre steder. Vi har for eksempel mulighed for at bruge XHOUSE.

Lærerne følger op, og vi kan få bonustimer i eksempelvis matematik, hvis vi har brug for.

 

Hvordan fungerer det sociale på gymnasiet?

Der er ikke noget hierarki på HANSENBERG Tekniske Gymnasium. Vi har for eksempel ikke faste pladser, når vi spiser i bistroen. Så sidder man bare der, hvor der er plads. Vi kan sagtens tale sammen på tværs af årgange.

 

Hvad vil du gerne bruge din studentereksamen til?

Umiddelbart er det planen, at jeg vil læse folkesundhedsvidenskab i Aarhus, København eller Odense. 

 

Hvilke råd vil du gerne give til skoleelever, der er i tvivl om, hvorvidt de skal vælge HTX frem for STX?

Man skal vælge HTX, hvis man kan lide de naturfaglige fag – og at tænke kreativt. IT er spændende, og der er mange muligheder inden for det felt på HANSENBERG Tekniske Gymnasium.

Man skal ikke vælge HANSENBERG Tekniske Gymnasium, hvis man udelukkende bryder sig om bløde fag som dansk.

Morten Andersen har planer om at læse videre til energiingeniør

- Morten går i 3. BioTek (2017-18)

Hvad er baggrunden for, at du har valgt HANSENBERG Tekniske Gymnasium?

Jeg skulle ikke på STX, for jeg ville gerne have kombinationen af noget fagligt og noget virkelighedsnært. På HANSENBERG Tekniske Gymnasium er der en god kobling mellem det praktiske og teoretiske. Vi har rigtig meget projektarbejde, hvor vi løser problemer, som man også arbejder med ude i virkeligheden. Jeg er især glad for matematik og fysik, hvor vi lærer, hvordan vi kan bruge fagene til at løse samfundsfaglige problemer. For man bruger matematik og fysik inden for alle områder.

 

Hvad synes du om at være elev på HANSENBERG Tekniske Gymnasium?

Jeg er motiveret til at gå i skole hver eneste dag, for vi lærer hele tiden noget nyt, som vi kan bruge i mange sammenhænge. Man skal ikke være bange for, at stoffet er svært, for man lærer helt automatisk det hele – og man bliver god til fagene.

 

Hvad skal man overveje, før man vælger at tage sin studentereksamen på et teknisk gymnasium?

Hvis man godt kan lide at se en sammenhæng mellem den viden, man får, og hvad man kan bruge den viden til, skal man vælge et teknisk gymnasium, for der bliver bygget en virkelig god bro. HANSENBERG Tekniske Gymnasium er det perfekte gymnasium, hvis man godt kan lide de naturfaglige fag, og her er en god veksling mellem det praktiske og teoretiske. Vi laver for eksempel beregninger på computeren, hvorefter vi bygger et fysisk produkt i et af værkstederne. Derved sidder vi ikke bare med en god idé – vi kan også se den udført i praksis.

 

Hvordan er studiemiljøet på HANSENBERG Tekniske Gymnasium?

Det er rigtig godt. Der er eksempelvis ikke noget hierarki mellem eleverne i 1.g, 2.g og 3.g. Vi taler med hinanden på tværs af årgange, og vi hjælper og komplementerer hinanden på tværs af studieretninger.

Og så er der masser af god sparring med andre elever og undervisere. Mange af vores undervisere har været ude i erhvervslivet, inden de blev lærere, og det er fedt. På en eller anden måde bliver det nemmere at spejle sig.

 

Hvilke tanker gør du dig om fremtiden?

Jeg vil gerne læse til energiingeniør og være med til at udvikle vedvarende energikilder. Der er et marked for det, og masser af mulighed for udvikling. Jeg har hørt, at Aalborg Universitet er meget glade for tekniske studenter, fordi vores måde at arbejde på minder meget om den måde, de arbejder på. Typisk skal man ret tidligt begynde at skrive rapporter på et studie. På HTX er vi vant til at skrive lange rapporter – det lærer vi i teknikfag og teknologi – så der har vi også en fordel.

Helene hylder de mange muligheder

- Mød Helene Vangsgaard, 1.g. Fysikkens Verden (skoleåret 2016/17)

Det rare ved HTX er blandt andet, at man ikke lukker nogle muligheder ned, lyder det fra Helene Vangsgaard.

 

Hvorfor valgte du HANSENBERG Tekniske Gymnasium?

Det gjorde jeg, fordi det lød spændende – og mest som ”lige mig”. På STX var der mange fag, som jeg ikke havde lyst til at have. Her på HANSENBERG er der plads til at være sig selv. Det er hele stemningen.

Og så er eksempelvis teknologi vildt sjovt at arbejde med.

 

Hvordan er det at være pige på HANSENBERG Tekniske Gymnasium?

Det er ikke noget, man tænker over. Sammenholdet bliver på et vist plan bedre, og der er ikke noget drama.

Nogle gange er der arrangementer for piger, og det er rart.

 

Har du mødt fordomme, fordi du valgte HTX?

Jeg hører ofte, at HANSENBERG er et sted for erhvervsuddannelser. Folk ved for eksempel ikke, at vi har bioteknologi på gymnasiet.

Alle er nørder inden for det, de interesserer sig for. Bare fordi vi har naturfaglige fag, bliver stedet ikke mere nørdet end andre steder, hvor man for eksempel kan være sproglig nørdet.

 

Hvordan er det faglige niveau på HANSENBERG Tekniske Gymnasium?

Niveauet lægger man selv, for der er mange forskellige studieretninger. Fagene passer godt til niveauerne. Lærerne tager hånd om dig, og de er gode til at skabe sammenhold i klassen.

Vi får udfordringer, men det er ikke sådan, at man intet fatter. I de nye fag skal man lige have lært nogle metoder.

 

Hvordan fungerer det sociale på gymnasiet?

Det sociale fungerer godt. Vi havde vores introtur, hvor vi kom godt ind i vores egen klasse og andre klasser på vores årgang. Nu er vi ude i forskellige studieretninger, men jeg kan stadig tale med dem fra min gamle klasse. Det er godt for mig.

I det hele taget er er ikke nogen, det er forbudt at tale med. Man kan snakke med alle – uanset klasse og årgang.

 

Hvad vil du gerne bruge din studentereksamen til?

Jeg ved det ikke helt, men jeg skal nok noget ingeniøragtigt. Der er mange muligheder, og det er noget af det rare ved HTX, for man lukker ikke nogle muligheder ned.

 

Hvilke råd vil du gerne give til skoleelever, der er i tvivl om hvorvidt de skal vælge HTX frem for STX?

Du skal ikke tænke på, hvad dine venner skal. Tænk på dine egne interesser, for du skal nok få nye venner. 

Mød Anders

- Fysikkens verden, 3.g

Studieretning

Jeg har valgt studieretningen Fysikkens verden, fordi jeg altid har været interesseret i naturvidenskab, og jeg kunne godt tænke mig at læse fysik eller kemi i fremtiden. Det bedste ved studieretningen er, at jeg både får teoretisk og praktisk viden, da vi har mange forsøg og meget laboratoriearbejde sammen med det boglige. 

Hverdagen

Hvis du vil gå i den naturvidenskabelige retning, er HANSENBERG bare det oplagte valg. Ud over den stærke tekniske profil, så adskiller gymnasiet sig også på det særlige fællesskab – som jeg aldrig før har oplevet så godt! Alle snakker med alle, og der er et afslappet forhold til lærerne samtidig med, at de er professionelle og fagligt dygtige.  

Fremtiden 

Min fremtidsplan er at læse til fysiker på Aarhus Universitet, og her tror jeg, at HANSENBERG kan hjælpe mig det første skridt af vejen. Så hvis du vil udfordres på nye og utraditionelle måder og opleve et helt særligt fællesskab, så vil jeg helt klart anbefale HANSENBERG Gymnasium. 

Facebook

Følg med på Facebook ...

- hvor også HANSENBERG Tekniske Gymnasiums egne ambassadører lægger historier op.

Læs mere