UDFORSK FYSIKKEN og matematikken

Fysik A - Matematik A

Studieretningen med fysik A og matematik A, dvs. på det højeste gymnasiale niveau. Her er samspillet mellem de naturvidenskabelige fag i stærkt fokus.

Vi arbejder med teori anvendt i praksis og med kreativ problemløsning, og bl.a. teknologifagets og teknikfagets værksteder benyttes til projekter.

Ofte er det skolens eksperimentarium, XHOUSE, der benyttes, da der her er vide muligheder for at arbejde med 3D-print, Laserskæring, Robotter, og meget andet. Et rigtigt MakerSpace.

Om studieretningen

Vi vil vise dig, hvor spændende naturvidenskab er, og hvor udfordrende det er at være nysgerrigt eksperimenterende. Vi vil også vise dig, hvordan teknologi kan indgå i nye sammenhænge, og hvordan du kan anvende din faglige viden i din egen hverdag.

Hvordan arbejder vi

Vi giver dig indsigt gennem eksperimenter, som du udfører i samarbejde med dine klassekammerater. Vi giver dig også mulighed for at formidle dine resultater og din viden. Du vil ofte få brug for viden fra forskellige fag, og du får chancen for at prøve dig selv af ved at dyste med andre elever.

Hvad forventer vi af dig

At du kan tænke både logisk og kreativt. At du kan lide at blive udfordret og er vedholdende, selv hvis noget er svært. At du er alsidig og god til at skaffe dig viden på egen hånd. Desuden at du er engageret i det, du gør, og har et mål med det.

Eksempler på temaer i studieretningen:

  • Energi – ressourcer, produktion
  • Matematik i praksis
  • Videnskab i samfundet
  • Entreprenørskab og iværksætteri
  • Intelligens, logik og argumentation

Fagoversigt

A-niveau

Dansk 

Fysik

Matematik

Teknikfag

B-niveau

Engelsk

Idéhistorie

Kemi

Teknologi 

C-niveau

Biologi

Kommunikation og it

Samfundsfag

 

Udforsk hverdagen

Eksempler på temaer i studieretningen:

2. semester:
ENERGI – ressourcer, produktion 

3. semester:
SCIENCE FICTION – fra science fiction til science fact – opfindelser

4. semester:
FREMTIDENS TRANSPORT – materiale, drivmidler, styrke og konstruktion

5. semester:
INTELLIGENS – matematik og sprog

FREMTIDSMULIGHEDER

Studieretningen kan være dit springbræt til videregående uddannelser som naturvidenskabelige universitetsstudier, sundhedsvidenskabelige uddannelser, ingeniøruddannelser, tekniker- og konstruktøruddannelser og mange andre.

Find flere muligheder under adgangskortet.

Læs mere

Valgfag

A-NIVEAU

Engelsk 

Kemi 

Teknologi 

 

 

B-NIVEAU

Biologi 

Samfundsfag 

 

C-NIVEAU

Design

Erhvervsøkonomi

Idræt

Mediefag

Programmering

Psykologi

Tysk

 

Teknikfag

I 3.g skal du vælge et teknikfag. På HANSENBERG Tekniske Gymnasium udbydes alle 4 teknikfag:

  • Byggeri og energi
  • Udvikling og produktion 
  • Digitalt design og udvikling
  • Proces, levnedsmiddel og sundhed

Teknikfag er et stort tværfagligt fag på A-niveau og er særligt for det tekniske gymnasium.

 

LÆs mere 

 

Optagelse

Adgangskravene til HTX-uddannelsen er de samme som til alle de andre gymnasieformer. Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, kan du blive optaget på HTX, hvis du er vurderet egnet til det i din uddannelsesplan.

Du skal have haft tysk eller fransk i minimum to år og have taget folkeskolens obligatoriske afgangsprøver plus de prøver, Undervisningsministeriet udtrækker.

HANSENBERG
Tekniske Gymnasium

Skovvangen 28, 6000 Kolding

Tlf. 7932 0100