UDFORSK HTX

PRØVER OG EKSAMEN

I din gymnasietid skal du gennemføre en række interne prøver og eksamener.

Der vil som udgangspunkt være en mundtlig og/eller skriftlig eksamen, når du afslutter et fag.

Ud over eksamener er der interne prøver. Det vil som udgangspunkt være i slutningen af grundforløbet og op til sommerferien ved udgangen af 2. semester. Dette varierer fra studieretning til studieretning.

 

LÆS MERE

FRAVÆR OG FREMMØDE

Formålet med en procedure for fraværsopfølgning er, at vi som skole sikrer, at der følges tæt op på elever med fravær.

Opfølgningen er præget af, at I som elever på teknisk gymnasium er forskellige og har forskellige behov, men I er indskrevet på en uddannelse, hvor vi har forventninger til jer såvel fagligt som menneskeligt, og hvor studieaktivitet er et grundvilkår. Vi har høje forventninger til jer alle og tror på, at I kan indfri disse forventninger.

Opfølgningen sikrer en fælles ramme, men med mulighed for at støtte og følge op efter individuelt skøn, i forhold til hvad der vil hjælpe den enkelte elev mest muligt. Vi forventer, at du møder til undervisningen og planlagte aktiviteter, hvor der er mødepligt.

Vi forventer også, at du er studieaktiv, hvilket blandt andet vil sige, at du er forberedt til undervisningen, har dine ting med, møder til tiden, afleverer dine opgaver og deltager aktivt i undervisningen.

Hvis dit fravær bliver på 10 % eller mere af det til enhver tid samlede afviklede timetal, vil vi følge op med samtaler, udarbejde individuelle handlingsplaner, som skal støtte dig i at holde fast i aftaler, der indgås, og se på, om der er brug for støtte i form af mentor eller lignende.

Vi sender advarsler til de elever, der har for højt fravær. Hvis du er under 18 år, vil dine forældre modtage en kopi af advarslen og blive indkaldt til møde sammen med dig.

Vi kan vælge at stoppe for din SU, hvis vi vurderer, at du ikke er studieaktiv.

Hvis du modtager 3. advarsel tager gymnasiets rektor stilling til, hvilke sanktioner der skal gælde. Det kan fx være, at du skal gå skoleåret om, op til eksamen i fuldt pensum eller må afbryde dit uddannelsesforløb hos os.

Ved manglende opgaveaflevering vil du blive indkaldt til ekstra timer på skolen, indtil dine opgaver er afleveret. Timerne kan ligge efter skoletid eller i skoleferier.

For skoleåret 2018/2019 er det samlede fravær for HANSENBERG Tekniske Gymnasium på 9,3%

SKOLEKALENDER HTX 2020/21

EFTERÅR

Første skoledag torsdag den 6. august i bistroen
(kl. 8.10 for 2. og 3.g’erne og kl. 9.00 for 1.g’erne)

Undervisningsfri:

 • 12.-18. oktober (efterårsferie)
 • 21. december – 1. januar 2021 (juleferie)

FORÅR

Første skoledag mandag d. 4. januar 2021

Undervisningsfri:

 • 8.-12. februar (uge 7, vinterferie)
 • 29. marts - 5. april (påskeferie)
 • Fredag d. 30. april (St. Bededagsferie)
 • 13.-14. maj (Kr. Himmelfartsferie)
 • Mandag den 24. maj (2. Pinsedag)

Sidste skoledag:
3. g: onsdag den 12. maj 2021
2. g: fredag den 28. maj 2021
1. g: fredag den 4. juni 2021

SAFETICKET

Som elev på HANSENBERG Tekniske Gymnasium, betaler du for studieture igennem Safeticket.

Det er også i Safeticket du afgiver ønske til studieretning i 1.g og teknikfag i 3.g.

 

Tryk her, for at komme til Safeticket.


Safeticket er et enkelt, sikkert og meget brugervenligt billetsystem.
Al kommunikation og betaling er krypteret, som man kender det fra fx netbanker. Du kan derfor trygt benytte Safeticket.

Det er muligt at betale med almindelige kreditkort og Dankort.

Hvis du vil læse mere om Safeticket, klik på www.safeticket.dk

FIND STUDIE- OG ORDENSREGLERNE HER.

Tænk ind i boksen

Breve og informationer via e-Boks

Fremover vil vi sende flere dokumenter via e-Boks, det kan være vigtige meddelelser, evt. møder og lign. Modtager du SU, så får du også SU-meddelelsen i din e-Boks. 

Hvis ikke du allerede har gjort det, så husk at tilmelde din mailadresse under din profil i e-boks.dk, så vil du få besked på e-mail, når der er sendt digital post til dig. 

Du har også mulighed for at hente din digitale post via en app på mobilen, læs mere på e-boks.dk.

FORÆLDREMØDER

Et par gange i løbet af 1.g indbyder vi elever og forældre til et aftenarrangement og til elev/forældre-samtaler. Her er der mulighed for at tale med klassens lærere om dit standpunkt og din studieaktivitet. Klasselæreren vil være din kontaktperson, hvis du og dine forældre har spørgsmål eller oplever, at der er behov for særlig støtte.

Vejledning på HANSENBERG Tekniske Gymnasium

Vejledningscentret er åbent* for studevejledning for HTX elever

 • Tirsdage kl. 8-15.30
 • Onsdage kl. 8-15.30
 • Torsdage kl. 8-15.30
 • Fredage kl. 9-14.00

* Der kan være dage, hvor vejlederen er optaget af andet i ovenstående tidspunkter

 

LOTTE

Vejleder

E-mail:

Tlf:

23434415

ANJA LENE

Vejleder

E-mail:

Tlf:

21208320

ANE FRIIS

Lektor, mentor

Uddannelse

Beklædningsdesigner fra Kolding Designskole, psykoterapeut

E-mail:

Tlf:

21537808

Profil:

Fag:
Design
Teknikfaget Design og produktion: Tekstil og træ