UDFORSK HTX

PRØVER OG EKSAMEN

I din gymnasietid skal du gennemføre en række interne prøver og eksamener.

Der vil som udgangspunkt være en mundtlig og/eller skriftlig eksamen, når du afslutter et fag.

Ud over eksamener er der interne prøver. Det vil som udgangspunkt være i slutningen af grundforløbet og op til sommerferien ved udgangen af 2. semester. Dette varierer fra studieretning til studieretning.

Læs mere om det her:

 

FRAVÆR OG FREMMØDE

Formålet med en procedure for fraværsopfølgning er, at vi som skole sikrer, at der følges tæt op på elever med fravær.

Opfølgningen er præget af, at I som elever på teknisk gymnasium er forskellige og har forskellige behov, men I er indskrevet på en uddannelse, hvor vi har forventninger til jer såvel fagligt som menneskeligt, og hvor studieaktivitet er et grundvilkår. Vi har høje forventninger til jer alle og tror på, at I kan indfri disse forventninger.

Opfølgningen sikrer en fælles ramme, men med mulighed for at støtte og følge op efter individuelt skøn, i forhold til hvad der vil hjælpe den enkelte elev mest muligt. Vi forventer, at du møder til undervisningen og planlagte aktiviteter, hvor der er mødepligt.

Vi forventer også, at du er studieaktiv, hvilket blandt andet vil sige, at du er forberedt til undervisningen, har dine ting med, møder til tiden, afleverer dine opgaver og deltager aktivt i undervisningen.

Hvis dit fravær bliver på 10 % eller mere af det til enhver tid samlede afviklede timetal, vil vi følge op med samtaler, udarbejde individuelle handlingsplaner, som skal støtte dig i at holde fast i aftaler, der indgås, og se på, om der er brug for støtte i form af mentor eller lignende.

Vi sender advarsler til de elever, der har for højt fravær. Hvis du er under 18 år, vil dine forældre modtage en kopi af advarslen og blive indkaldt til møde sammen med dig.

Vi kan vælge at stoppe for din SU, hvis vi vurderer, at du ikke er studieaktiv.

Hvis du modtager 3. advarsel tager gymnasiets rektor stilling til, hvilke sanktioner der skal gælde. Det kan fx være, at du skal gå skoleåret om, op til eksamen i fuldt pensum eller må afbryde dit uddannelsesforløb hos os.

Ved manglende opgaveaflevering vil du blive indkaldt til ekstra timer på skolen, indtil dine opgaver er afleveret. Timerne kan ligge efter skoletid eller i skoleferier.

SKOLEKALENDER HTX 2023/24

Efterår 2023

Første skoledag: tirsdag den 8. august 2023 (uge 32)

Sidste skoledag: torsdag den 21. december 2023 (uge 51)

Undervisningsfri:

  • 16. oktober – 20. oktober (uge 42)
  • 22. december 2023 – 5. januar 2024 (juleferie)

 

Forår 2024

Første skoledag: mandag den 8. januar 2024

Sidste skoledag: 26. juni 2024

Undervisningsfri:

  • 12. februar – 16. februar 2024 (vinterferie)
  • 25. marts - 1. april (påskeferie)
  • 9. maj Kr. Himmelfart
  • 20. maj 2. pinsedag

 

Dimission: torsdag den 27. juni 2024

 

Efterår 2024

Første skoledag: mandag den 12. august 2024 (uge 33)

FIND STUDIE- OG ORDENSREGLERNE HER.

Tænk ind i boksen

Breve og informationer via e-Boks

Fremover vil vi sende flere dokumenter via e-Boks, det kan være vigtige meddelelser, evt. møder og lign. Modtager du SU, så får du også SU-meddelelsen i din e-Boks. 

Hvis ikke du allerede har gjort det, så husk at tilmelde din mailadresse under din profil i e-boks.dk, så vil du få besked på e-mail, når der er sendt digital post til dig. 

Du har også mulighed for at hente din digitale post via en app på mobilen, læs mere på e-boks.dk.

FORÆLDREMØDER

Et par gange i løbet af 1.g indbyder vi elever og forældre til et aftenarrangement og til elev/forældre-samtaler. Her er der mulighed for at tale med klassens lærere om elevens standpunkt og studieaktivitet. Klasselæreren vil være elevens kontaktperson, hvis der er spørgsmål eller behov for særlig støtte.

VEJLEDNING PÅ HANSENBERG TEKNISKE GYMNASIUM

Vejledningscentret er åbent* for studievejledning for HTX elever

  • Tirsdage kl. 8-15.30
  • Onsdage kl. 8-15.30
  • Torsdage kl. 8-15.30
  • Fredage kl. 9-14.00

* Der kan være dage, hvor vejlederen er optaget af andet i ovenstående tidspunkter

LOTTE JENSEN

Vejleder

E-mail:

Tlf:

23434415

ANE FRIIS

Lektor, mentor

Uddannelse

Beklædningsdesigner fra Kolding Designskole, psykoterapeut

E-mail:

Tlf:

21537808

Profil:

Fag:
Design
Teknikfaget Design og produktion: Tekstil og træ

Lene Haugaard Jensen

Vejleder

E-mail:

Tlf:

79320183

Lone Conradsen Wind

Studie- og karrierevejleder

E-mail:

Tlf:

33332056

Profil:

Studievalg Danmark

HANSENBERGS INDSATSER - FOR BEDRE TRIVSEL UNDER DIN UDDANNELSE

Hvis du i en periode har brug for ekstra hjælp til fx støtte til lektier, SPS, håndtering af konflikter, psykiske vanskeligheder eller ensomhed, så har HANSENBERG nogle tilbud, som er til rådighed for dig.

Uanset hvilke udfordringer du står med, så har det betydning for hvordan du trives, og hvis du i en periode oplever, at du ikke trives så det vigtigt, at du ved, at der findes muligheder for at handle.

Kontakt en vejleder eller din kontaktlærer, hvis du har brug for hjælp.