UDFORSK NYHEDERNE

Besøg binder faglige og teknologiske bånd

Lyshøjskolen og HANSENBERG Tekniske Gymnasium har indgået en partnerskabsaftale, som blandt andet indebærer, at folkeskoleeleverne har mulighed for at arbejde med robotter og andre teknologier i gymnasiets eksperimentarium, XHOUSE.

Dyb koncentration, samarbejde – og jubelråb, når robotterne bare er programmeret på den helt rigtige måde.

Stemningen var i top, da to 5. klasser fra Lyshøjskolen hen over et par dage før jul var på besøg i HANSENBERGs eget eksperimentarium, XHOUSE. 

Og Iben Rasmussen, der er lektor ved HANSENBERG Tekniske Gymnasium og koordinator for grundskolesamarbejdet fortæller, at eleverne har gået op i projekterne med liv og sjæl:

”De har fundet ud af, hvordan man samarbejder – og at man skal lytte til hinanden. Når man laver projekter, er der forskellige processer, man skal igennem, og det er vigtigt at kende hinandens styrker. Og det er okay at lave fejl – man skal nok opnå et resultat alligevel”.

Eleverne i 5. klasse programmerede blandt andet LEGO Mindstorms-robotter, og fik et transportbånd til at rulle.

Teorier afprøves

Netop det at samarbejde er også noget, Lyshøjskolen og HANSENBERG Tekniske Gymnasium gør. Tidligere på året blev der indgået en treårig partnerskabsaftale, hvor gymnasiet er med til at understøtte Lyshøjskolens deltagelse i forsøgsfaget teknologiforståelse i grundskolen samt skolens arbejde med 21st Century Skills, som omhandler evner inden for blandt andet kommunikation, innovation og kollaboration.

På HANSENBERG Tekniske Gymnasium arbejder eleverne netop meget sammen i grupper om projekter inden for eksempelvis naturvidenskab, kommunikation og teknologi. Gymnasieeleverne lærer og afprøver teorier – både i laboratorier og i XHOUSE.

”Det, som vi er gode til her på HANSENBERG Tekniske Gymnasium, går godt i tråd med det, som grundskoleeleverne lærer i teknologiforståelse. Så når eleverne fra Lyshøjskolen besøger os, er det med til at give en ekstra dimension på det, de lærer i faget – og vi håber, at de samtidig vil kunne se mulighederne i en HTX-uddannelse”, forklarer Iben Rasmussen.

 

 

”Vi har fået lov til at prøve en masse ting, og det har været sjovt. Jeg har altid været vild med teknologi, for man kan gøre så mange ting med det”, siger Frederik Krohne Egeskov.

Teknologilærer på Lyshøjskolen Jakob Jakobsen var med sine elever i XHOUSE.

Indsigt i tekniske virkemidler

Og besøget var en succes:

”Vi har fået lov til at prøve en masse ting, og det har været sjovt. Jeg har altid været vild med teknologi, for man kan gøre så mange ting med det”, siger Frederik Krohne Egeskov fra 5.B på Lyshøjskolen.

Den 11-årige skoleelev har allerede gjort sig tanker om, hvad han vil arbejde med i fremtiden:

”Det bliver i hvert fald noget inden for teknologi”.

Elevernes fremtidsudsigter – hvor de skal have værktøjerne til at begå sig i den digitale verden – er også en af grundene til, at samarbejdet mellem Lyshøjskolen og HANSENBERG Tekniske Gymnasium er kommet op at stå.

Teknologilærer på Lyshøjskolen Jakob Jakobsen – som var med sine elever under besøget på HANSENBERG Tekniske Gymnasium – ser mange fordele ved samarbejdsaftalen:

”På den her måde får vores elever innovativ indsigt i tekniske virkemidler. De lærer logisk tænkning og årsagssammenhæng. Det handler om, at de forstår, hvordan de kan koble det, de lærer i skolen, med det, de senere kommer til at møde”.

Både Lyshøjskolen og HANSENBERG Tekniske Gymnasium vil fortsætte arbejdet med at skabe et professionelt læringsfællesskab for derigennem at sikre en større forståelse for muligheder og udfordringer i faget teknologiforståelse.

PRESSEKONTAKT

For mere information kontakt

Journalist og presseansvarlig
Anne Louise Mikkelsen

alm@hansenberg.dk
Direkte 7932 0583