UDFORSK KVALITETEN

KVALITET OG EVALUERING PÅ UDDANNELSEN

På HANSENBERG Tekniske Gymnasium er kvaliteten af vores undervisning og læring altafgørende.

Undervisningsministeriet stiller en database til rådighed, hvor man kan se statistik for eleverne på HANSENBERG Tekniske Gymnasium, herunder karakterer, gennemsnitlig studietid og fuldførelse.

I henhold til lov om gennemsigtighed og åbenhed har skolen pligt til at oplyse følgende for skolens uddannelser: 

 

Fraværsprocent

Måltallet for fraværsprocenten på HANSENBERG Tekniske Gymnasium er på 9% i skoleåret 2019/2020.

 

Kvalitetsrapport

 

Undervisningsmiljøvurdering

Temaerne for undervisningsmiljøvurderingen er for HTX:

  • Social trivsel
  • Pres og bekymringer
  • Mobning

  

Elevtilfredshedsundersøgelse

Hvor høj er den OVERORDNEDE TRIVSEL BLANDT ELEVERNE?

En forudsætning for at der skabes reel læring er, at elever, kursister og studerende er tilstrækkeligt motiverede og har rammerne for at modtage læring.

Gymnasiet har de seneste år lagt alle kræfter ind på at højne elevernes læring, og effekten af den indsats begynder nu at vise sig. Ifølge en landsdækkende elevtilfredshedsundersøgelse foretaget af analyseinstituttet Ennova har HANSENBERG Tekniske Gymnasium samlet set både dygtige og tilfredse elever. Især vender eleverne tommelfingeren op for underviserne og undervisningen, der er landets tredjebedste.

Se nogle af resultaterne herunder. 

HANSENBERGs resultat vises i forhold til landsgennemsnittet. Samtidig viser tallet i [ ] udviklingen siden 2017. Er den mindre end +/- 1 angives det som [0]

Elevtrivsel 2018

Undervisningen 2018

Underviserne 2018

Rapporten er et meget vigtigt redskab, når indsatsområderne skal udvælges, og forbedringsarbejdet sættes ind.

 

 

Opfølgningsplan 2018-2021

Se opfølgningsplanen.

Status på implementeringen af opfølgningsplanen

Se status.