UDFORSK KVALITETEN

KVALITET OG EVALUERING PÅ UDDANNELSEN

På HANSENBERG Tekniske Gymnasium er kvaliteten af vores undervisning og læring altafgørende.

Undervisningsministeriet stiller en database til rådighed, hvor man kan se statistik for eleverne på HANSENBERG Tekniske Gymnasium, herunder karakterer, gennemsnitlig studietid og fuldførelse.

I henhold til lov om gennemsigtighed og åbenhed har skolen pligt til at oplyse følgende for skolens uddannelser: 

 • Fuldførelsesprocenter for skoleåret 2020/2021
  Der var 10,5%, der afbrød uddannelsen det første halvår, heraf skiftede 7,9% uddannelse.
  Landsgennemsnittet for afbrudt uddannelse var på 11,3%.

 • Overgang til anden uddannelse i 2018 
  69,6% 

 • Karakterer
  Karaktergennemsnittet ved studentereksamen i skoleåret 2020/2021 var på 7,9. 
  Landsgennemsnit: 7,7.

 • Nøgletal
  Nøgletal for HTX på HANSENBERG

 

Kvalitetssystem

 

Kvalitetsrapport

 

Opfølgningsplan

Evalueringsstrategi

Undervisningsmiljøvurdering

Temaerne for undervisningsmiljøvurderingen er for HTX:

 • Social trivsel
 • Pres og bekymringer
 • Mobning

 
 

Hvor høj er den overordnede trivsel blandt eleverne?

Elevtilfredshedsundersøgelse (ETU)/trivselsmålinger

En forudsætning for at der skabes reel læring er, at elever, kursister og studerende er tilstrækkeligt motiverede og har rammerne for at modtage læring.

Gymnasiet har de seneste år lagt alle kræfter ind på at højne elevernes læring, og effekten af den indsats begynder nu at vise sig. Ifølge en landsdækkende elevtilfredshedsundersøgelse foretaget af analyseinstituttet Ennova har HANSENBERG Tekniske Gymnasium samlet set både dygtige og tilfredse elever. Især vender eleverne tommelfingeren op for underviserne og undervisningen, der er landets tredjebedste.

Resultatet af ETU-undersøgelsen skoleåret 2020/2021 viser et resultat på 4.1, hvor 1 er dårligst, og 5 er bedst.
Landsgennemsnit: 4.0