UDFORSK KVALITETEN

KVALITET OG EVALUERING PÅ UDDANNELSEN

På HANSENBERG Tekniske Gymnasium er kvaliteten af vores undervisning og læring altafgørende.

Undervisningsministeriet stiller en database til rådighed, hvor man kan se statistik for eleverne på HANSENBERG Tekniske Gymnasium, herunder karakterer, gennemsnitlig studietid og fuldførelse.

I henhold til lov om gennemsigtighed og åbenhed har skolen pligt til at oplyse følgende for skolens uddannelser: 

 • Fuldførelsesprocenter for skoleåret 2021/2022
  Der var 11%, der afbrød uddannelsen det første halvår, heraf skiftede 7,3% uddannelse.
  Landsgennemsnittet for afbrudt uddannelse var på 14,2%.

 • Er i gang med videregående uddannelse to år efter studentereksamen fra skoleår 2017/2018 
  68,1% 

 • Karakterer
  Karaktergennemsnittet ved studentereksamen i skoleåret 2021/2022 var på 8,0. 
  Landsgennemsnit: 7,8.

 • Nøgletal
  Nøgletal for HTX på HANSENBERG

 

Kvalitetssystem

 

Kvalitetsrapport

 

Opfølgningsplan

Evalueringsstrategi

Undervisningsmiljøvurdering

Temaerne for undervisningsmiljøvurderingen er for HTX:

 • Social trivsel
 • Pres og bekymringer
 • Mobning

 
 

Hvor høj er den overordnede trivsel blandt eleverne?

Elevtilfredshedsundersøgelse (ETU)/trivselsmålinger

Elevtrivsel indgår som et af tre retningsgivende mål, gymnasierne skal arbejde med. Målsætningen indebærer, at elevernes trivsel på de gymnasiale uddannelser skal styrkes, og at skolerne har ansvaret for at opbygge sunde læringsmiljøer.

På HANSENBERG Tekniske Gymnasium er der et stort fokus på at skabe læringsmiljøer og lærer-elevrelationer, der fremmer elevernes faglige og sociale trivsel og arbejde med at forbedre den faglige og sociale trivsel for alle elever.

Resultatet af ETU-undersøgelsen skoleåret 2021/2022 viser et resultat på 4.0, hvor 1 er dårligst, og 5 er bedst. HANSENBERG Tekniske Gymnasium ligger på niveau med landstallet og lidt over på den sociale trivsel. HANSENBERG Tekniske Gymnasium samlet set både dygtige og tilfredse elever.