UDFORSK GRUNDFORLØBET

Grundforløb

De første 3 måneder på teknisk gymnasium går du på et fælles grundforløb. Her vælger du den studieretning, som skal være omdrejningspunktet for resten af din uddannelse.

Nyt grundforløb fra august 2017 på HANSENBERG Tekniske Gymnasium

- Grundforløbet er en introduktion til en gymnasial uddannelse, men også i høj grad en periode, der har fokus på at styrke dit faglige niveau og give dig forståelse for gymnasiets studieforberedende arbejdsmetoder.

Første skoledag på det nye grundforløb på HANSENBERG Tekniske Gymnasium er mandag den 7. august 2017.

Grundforløbet er på tre måneder, og sidste skoledag på grundforløbet er fredag den 3. november 2017.

Herefter starter dit studieretningsforløb, der strækker sig over resten af de tre gymnasieår.

Fællesskab på tværs af hele gymnasiet

I den første uge bliver der arrangeret mange forskellige aktiviteter, som gør, at du i løbet af kort tid oplever et fællesskab på tværs af hele gymnasiet. Du og dine forældre bliver også inviteret til et fælles opstartsmøde inden for de to første uger af grundforløbet.

Du vil få en kontaktlærer, der sammen med skolens studievejledere, undervejs på grundforløbet, vil hjælpe dig til rette i gymnasielivet og understøtte dig i dit studieretningsvalg.

På det nye grundforløb vil du blive introduceret til studieretningernes fagområder og fag samt de typer videregående uddannelser, som den enkelte studieretning er målrettet mod.

Grundforløbet skal også sikre, at du får en god overgang til gymnasiet, og at du lærer de arbejdsformer at kende, som knytter sig til et teknisk gymnasium. Grundforløbet gør derfor meget ud af at introducere dig til det tekniske gymnasiums fag og arbejdsformer. Samtidig med dette udfordres du fagligt, så du med det samme møder de faglige krav, der stilles i gymnasiet.

Grundforløbets formål

Grundforløbets formål er at kvalificere dit endelige valg af studieretning og forbedre dine muligheder for at gennemføre den valgte studieretning. Du skal derfor ikke længere skrive, hvilken studieretning du ønsker, når du søger ind på gymnasiet.

I stedet skal du til 2 evalueringssamtaler i løbet af grundforløbet – om dit valg af studieretning for resten af skoletiden. Det betyder, at du først begynder i din studieretningsklasse efter grundforløbet.

I grundforløbet indgår også et introforløb, en screening i matematik, to evalueringssamtaler og en obligatorisk forældresamtale.

Obligatoriske fag, som du skal have på grundforløbet:

Dansk
Matematik
Samfundsfag
Engelsk
Kemi
Fysik
Teknologi
Biologi
Informatik/Kommunikation/IT

Flerfaglige forløb

Naturvidenskabeligt grundforløb (NV) og produktudvikling (PU) er to undervisningsforløb, der gennemføres i grundforløbet. Formålet er, at du får indsigt i og forståelse for det tekniske gymnasiums fag og arbejdsmetoder, så du efterfølgende bliver bedre i stand til at træffe valg om studieretning.

Begge forløb fylder 45 timer og de er begge tværfaglige forløb mellem flere fag. I PU indgår teknologi og samfundsfag og fagene kemi, biologi, fysik og matematik samarbejder i NV.

De to forløb afsluttes med individuelle prøver og karakteren for dem begge kommer til at fremgå af dit studentereksamensbevis.

Når grundforløbet er slut, dannes helt nye klasser – nemlig studieretningsklasser.
Også studieretningsforløbet indledes med et kort introduktionsforløb, så du får mulighed for at lære dine nye klassekammerater lidt bedre at kende. I skal være sammen i hele studieretningsforløbet, som starter i 1.g i november og slutter med studentereksamen i 3.g.

Efter grundforløbet starter
du på én af nedenstående studieretninger

Fysikkens verden

Er studieretningen, med fysik A og matematik A, dvs. på det højeste gymnasiale niveau. Her er samspillet mellem de naturvidenskabelige fag i stærkt fokus.

Vi arbejder med teori anvendt i praksis og med kreativ problemløsning, og bl.a. teknologifagets og teknikfagets værksteder benyttes til projekter.

Ofte er det skolens eksperimentarium, XHOUSE, der benyttes, da der her er vide muligheder for at arbejde med 3D-print, Laserskæring, Robotter, og meget andet. Et rigtigt MakerSpace.

.

Læs mere

Den digitale verden

Består af 2 studieretninger. I den ene studieretning, er det informatik B og matematik A, der tegner studieretningen, og i den anden er det programmering B og matematik A.

Vi har fokus på it, men kombineret med de øvrige fag på studieretningerne får du en bred viden om informationsteknologiens udvikling og dens samspil med brugere og samfund.

Læs mere

Bioteknologi

Består af 2 studieretninger. I den ene studieretning, er det bioteknologi A og matematik A, der tegner studieretningen, og i den anden er det bioteknologi A og samfundsfag B.

Studieretningerne med Bioteknologi har vægt på bioteknologi og naturvidenskabelige fag, hhv. samfundsfag. Bioteknologi er et fremadstormende fagområde, som er placeret mellem biologi, biokemi, kemi og medicin. 

Læs mere

Produktudvikling & design

Er en studieretning, hvor der arbejdes med teknologiske og innovative problemstillinger samt praktisk problemløsning. Der opfindes, udvikles og designes. Vi har teknologi A og design B som studieretningsfag.

Læs mere

Medier & kommunikation

Er en studieretning hvor der er fokus på kommunikation kombineret med teknologi, sprog og samfundsvidenskab.

Vi arbejder på at nytænke det grafiske og sproglige udtryk og samspillet mellem medier, så du får absolut brug for dine kreative evner. Studieretningsfagene er Kommunikation/IT A og Design B.

Læs mere