UDFORSK GRUNDFORLØBET

Grundforløb

Teknisk studentereksamen indledes med et grundforløb på 3 måneder.

Forløbet skal introducere dig til studieretningernes fagområder og fag samt til de typer af videregående uddannelser, som den enkelte studieretning er målrettet mod.

Grundforløbet består af undervisning i dansk, engelsk, matematik og samfundsfag samt i nogle af de studieretningsfag, som udbydes af institutionen. Foruden undervisning i fag skal der i grundforløbet indgå et naturvidenskabeligt grundforløb og et produktudviklingsforløb.

Grundforløbet danner basis for dit valg og gennemførelse af studieretning, og samtidig skal du udfordres fagligt, så du med det samme møder de faglige krav, der stilles i gymnasiet. 

Grundforløbet på HANSENBERG Tekniske Gymnasium

- Grundforløbet er en introduktion til en gymnasial uddannelse, men også i høj grad en periode, der har fokus på at styrke dit faglige niveau og give dig forståelse for gymnasiets studieforberedende arbejdsmetoder.

 

Første skoledag er mandag den 9. august 2021.

Sidste dag på grundforløbet er fredag den 5. november 2021.

Herefter starter dit studieretningsforløb, der strækker sig over resten af de tre gymnasieår.

Fællesskab på tværs af hele gymnasiet

I den første uge bliver der arrangeret mange forskellige aktiviteter, som gør, at du i løbet af kort tid oplever et fællesskab på tværs af hele gymnasiet. Du og dine forældre bliver også inviteret til et fælles opstartsmøde inden for de to første uger af grundforløbet.

Du vil få en kontaktlærer, der sammen med skolens studievejledere, undervejs på grundforløbet, vil hjælpe dig til rette i gymnasielivet og understøtte dig i dit studieretningsvalg.

På det nye grundforløb vil du blive introduceret til studieretningernes fagområder og fag samt de typer videregående uddannelser, som den enkelte studieretning er målrettet mod.

Grundforløbet skal også sikre, at du får en god overgang til gymnasiet, og at du lærer de arbejdsformer at kende, som knytter sig til et teknisk gymnasium. Grundforløbet gør derfor meget ud af at introducere dig til det tekniske gymnasiums fag og arbejdsformer. Samtidig med dette udfordres du fagligt, så du med det samme møder de faglige krav, der stilles i gymnasiet.

Grundforløbets formål

Grundforløbets formål er at kvalificere dit endelige valg af studieretning og forbedre dine muligheder for at gennemføre den valgte studieretning. Du skal derfor ikke længere skrive, hvilken studieretning du ønsker, når du søger ind på gymnasiet.

I stedet skal du til 2 evalueringssamtaler i løbet af grundforløbet – om dit valg af studieretning for resten af skoletiden. Det betyder, at du først begynder i din studieretningsklasse efter grundforløbet.

I grundforløbet indgår også et introforløb, en screening i matematik, to evalueringssamtaler og en obligatorisk forældresamtale.

Obligatoriske fag, som du skal have på grundforløbet:

Biologi
Dansk
Engelsk
Fysik
Kemi
Kommunikation og it
Matematik
Samfundsfag
Teknologi

Flerfaglige forløb

Naturvidenskabeligt grundforløb (NV) og produktudvikling (PU) er to undervisningsforløb, der gennemføres i grundforløbet. Formålet er, at du får indsigt i og forståelse for det tekniske gymnasiums fag og arbejdsmetoder, så du efterfølgende bliver bedre i stand til at træffe valg om studieretning.

Begge forløb fylder 45 timer og de er begge tværfaglige forløb mellem flere fag. I PU indgår teknologi og samfundsfag og fagene kemi, biologi, fysik og matematik samarbejder i NV.

De to forløb afsluttes med individuelle prøver og karakteren for dem begge kommer til at fremgå af dit studentereksamensbevis.

Når grundforløbet er slut, dannes helt nye klasser – nemlig studieretningsklasser.
Også studieretningsforløbet indledes med et kort introduktionsforløb, så du får mulighed for at lære dine nye klassekammerater lidt bedre at kende. I skal være sammen i hele studieretningsforløbet, som starter i 1.g i november og slutter med studentereksamen i 3.g.

Efter grundforløbet vælger du en studieretning i et af de 2 hovedområder

 

  • Anvendt naturvidenskab
  • Kommunikationsteknik

Studieretningerne på de enkelte uddannelser vil have en tydelig faglig profil, og de vil være målrettet mod de videregående uddannelser inden for det pågældende fagområde.

Det centrale fag i hovedområdet Teknologi er Teknologi på A-niveau, og dette udbyder vi som valgfag - ikke som studieretning.

 Læs mere om studieretningerne