UDFORSK NYHEDERNE

Nyt navn

Ved indkørslen til Skovvangen 28 i Kolding byder et nyt skilt velkommen. Her inspiceres det af Morten Kaj Hansen, direktør for HANSENBERG (tv.) og Peter Michael Kjærgård, rektor for HANSENBERG Tekniske Gymnasium (th.).

Nu hedder vi

HANSENBERG Tekniske Gymnasium

Navneskiftet markerer fuld fokus på teknologi og produktudvikling samt mere vægt på innovation, problemløsning og anvendt naturvidenskab i undervisningen.

"Når vi skifter navn, sker det dels som et udtryk for et øget teknologisk fokus og dels for at give HTX-uddannelsen på HANSENBERG det omdømme, den fortjener. Ved at vælge navnet HANSENBERG Tekniske Gymnasium tydeliggør vi gymnasiets profil," siger rektor Peter Michael Kjærgård.

 

Ansigtsløft

Navneskiftet er samtidig en følge af den styrkelse, det tekniske gymnasium får i den nye gymnasiereform, der træder i kraft fra august 2017.

I den forbindelse har gymnasiets 7 studieretninger fået et ansigtsløft, så de står mål med den nye reform og den landsdækkende bølge af forandringer på ungdomsuddannelserne. Det betyder et gymnasium bygget op om 3 stærke søjler - naturvidenskab, teknologi og kommunikation - med emner som bæredygtighed, innovation, produktudvikling og design i fag som bioteknologi, programmering, informatik, kommunikation og IT.

"Eleverne arbejder projektorienteret i gymnasiets mange laboratorier og værksteder. Vores erfaring er, at flere og flere unge tiltrækkes af de naturvidenskabelige og teknologiske fag," siger Peter Michael Kjærgård.

 

Landets tredjebedste undervisning

Gymnasiet har de seneste år lagt alle kræfter ind på at højne elevernes læring, og effekten af den indsats begynder nu at vise sig. Ifølge en landsdækkende elevtilfredshedsundersøgelse foretaget af analyseinstituttet Ennova har HANSENBERG Tekniske Gymnasium samlet set både dygtige og tilfredse elever. Især vender eleverne tommelfingeren op for underviserne og undervisningen, der er landets tredjebedste.

"At vi scorer højt, skyldes i høj grad, at vi har lærere, der formår at skabe en interessant og vedkommende undervisning. De kommer med erhvervserfaring fra både den private og offentlige sektor og gør meget for, at eleverne får den helt rette feedback og støtte. Det gør, at indlæringen fungerer bedre, og vi får givet vores elever de bedste forudsætninger for et godt videre studieliv," siger Peter Michael Kjærgård.


First-movers på ny teknologi

HANSENBERG Tekniske Gymnasium samarbejder bl.a. med det kreative eksperimentarium XHOUSE, der har base på HANSENBERG, om undervisning i og brug af 3D-tegneprogrammer, 3D-printere, laserskærere, automatisering og robotter.

"Det er vigtigt, at vi griber mulighederne i den teknologiske udvikling bedst muligt. På HANSENBERG ønsker vi at være first-movers på ny teknologi og brugen af den i undervisningen. Elever på tværs af uddannelser får inspiration til, hvordan produktionsvirksomheder kan få tilført nye muligheder, fx gennem virtual reality eller energioptimeringer i vores topmoderne VVS-energicenter," siger Morten Kaj Hansen, direktør for HANSENBERG, og uddyber:

"Det giver vores elever en fordel, når de søger videre, fordi de allerede er solidt forankret i et samfund præget af digitalisering, automatisering og en fremtid, hvor robotterne vil påvirke mange jobs i industrien. Unge med en teknisk studentereksamen er derfor en central drivkraft i fremtidens vækst og udvikling i hele Danmark."