Udforsk fremtiden

Bliv klogere på, hvilke fremtidsmuligheder de forskellige studieretninger giver dig

Uddannelsesaften

Onsdag den 17. januar kl. 19-21

Udforsk Teknisk Gymnasium

 

UDFORSK Hverdagen

- og bliv klar til en videregående uddannelse indenfor Design, Innovation & forretning, Naturvidenskab, Fysik eller Kemi.

Teknikfag

I 3.g skal du vælge et teknikfag. Teknikfag er et stort tværfagligt fag på A-niveau og er særligt for teknisk gymnasium.

Teknikfag

Vi udbyder alle 3 teknikfag:

 • Byggeri og energi
 • Design og produktion, vælg mellem følgende 2 områder: Mekanik og elektronik eller Formgivning og bearbejdning af træ og tekstiler
 • Proces, levnedsmiddel og sundhed.

 

Byggeri & energi

Byggeri og energi

Du arbejder selvstændigt med projekter og får mulighed for at fordybe dig i mange områder inden for byggeriet. Sideløbende får du undervisning i nogle af de emner, der indgår i projektarbejdet.

Projekter

 • Du får brug for din viden fra fysik i 1. og 2. g.
 • Der udføres beregninger både manuelt og ved hjælp af et it-program, som bruges til at beregne f.eks. en bygnings totale energibehov til opvarmning.
 • Til alle tegninger bruges programmet AutoCAD.
 • Du skal udarbejde en kvalitetssikringsplan til projektet.
 • Du prøver at fremstille en del af den konstruktion, du har projekteret.
 • Projektet evalueres, og du skal som dokumentation for hele projektforløbet udarbejde en rapport - selvstændigt eller som gruppearbejde.

Faget afsluttes med et større selvstændigt eksamensprojekt.

Du kan vælge mellem forskellige projektoplæg og skal selv udarbejde problemanalyse og problemformulering samt tidsplan for hele projektforløbet.

Også i eksamensprojektet skal der indgå en praktisk konstruktion.

 

Design & produktion – mekatronik

Design og produktion kalder vi også mekatronik, da det handler om både mekanik og elektronik. Vi fremstiller apparater og lærer noget om de principper, der fungerer i de apparater, der omgiver os i vores hverdag.

Til hvert projekt hører en rapport, som skal være skrevet, så man trin for trin kan forklare, hvorfor man har valgt en bestemt løsning.

Elektronik

I elektronik arbejder vi med styring til de konstruktioner, vi skal have til at fungere mekanisk

Vi bygger små forstærkere og computere og tilpasser dem, så de passer præcist til det, vi skal bruge dem til.

Vi tegner diagrammer, laver print, monterer fejlsøger og tester vores kredsløb ligesom i en rigtig produktion

Mekanik

I mekanik fremstilles de konstruktioner, som først er designet, beregnet og tegnet.

Der arbejdes med tegneprogrammerne SmartSketch, AutoCAD eller Inventor.

Vi har f.eks. arbejdet med fremstilling af

 • processorstyrede biler, varehåndteringsmaskiner, elevatorer, vinduer og slusesystemer.
 • apparater, der fungerer uden computerkraft samt vægte, temperatur- og fugtstyrede systemer og motorstyringer.

 

Design & produktion – tekstil

I teknikfaget tekstil arbejder vi med at designe og producere produkter til tekstilbranchen inden for bolig, interiør og beklædning.

Vi skaber innovative kollektioner, der forsøger at udfordre gængs tænkning og har fokus på kvalitet og bæredygtighed.

Vi fremstiller tekstile produkter og lærer om problemstillinger og produktionsgange, som knytter sig til det specifikke projekt.

Vi arbejder med 4-5 tekstile projekter hen over skoleåret, og til hvert projekt hører en rapport, som gennemgår og argumenterer for alle designprocessens faser og valg.

 • Vi bestemmer tekstilers fremstillingsmetoder.
 • Vi foreslår og foretager tekstile prøvninger.
 • Vi foreslår metoder til vedligehold af tekstiler.
 • Vi bestemmer kvalitet ud fra brugsegenskaber.
 • Vi arbejder med trend og stilhistorie.
 • Vi laver produktionsmapper og sy-tekniske anvisninger til produkter.
 • Vi konstruerer, draperer og opsyr produktionsmodeller.
 • Vi arbejder med moodboard, designproces, modetegninger og kollektionsudvælgelse.
 • Vi arbejder med arbejdstegninger og printkollektioner i Adobe Illustrator og Adobe Photoshop.
 • Vi arbejder med præsentation og produktfoto.

Samtidig arbejder vi med humor, når produkterne driller, og opsprætteren må i gang for 17. gang, eller når ide- og skitsefasen slår knuder - alt sammen ud fra devisen: Don`t obey the rules - write them. 

 

Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vi arbejder med sundhed, miljø og bioteknologi. HANSENBERGs brancheskole Organia på Vranderupvej 90 i Kolding inddrages i den praktiske undervisning. 

Teknikfagets projekter kredser om aktuelle problemstillinger.

Sundhed

Projekterne omfatter sundheden hos dyr og mennesker.

Tidligere projekter har f.eks. handlet om mælks indhold af antibiotika og betydningen af resistens hos mennesker.

Miljø

Projekterne fokuserer på gødnings- og pesticidbelastning af forskellige naturområder.

Et tidligere projekt har handlet om bekæmpelse af bjørneklo i Kolding Ådal. Der blev foretaget en undersøgelse af bjørnekloens udbredelse og arbejdet med forskellige bekæmpelsesmetoder.

Bioteknologi

Projekterne tager udgangspunkt i, hvordan mennesket ved hjælp af bioteknologi kan anvende dyr, planter og mikroorganismer på nye måder.