UDFORSK Teknikfagene

Teknikfag

I 3.g skal du have et teknikfag. Teknikfag er et stort tværfagligt fag på A-niveau og er særligt for teknisk gymnasium.

Teknikfag

Vi udbyder alle 4 teknikfag:

 • Byggeri og energi
 • Udvikling og produktion
 • Digitalt Design og Udvikling
 • Proces, levnedsmiddel og sundhed

Byggeri & energi

Du arbejder selvstændigt med projekter og får mulighed for at fordybe dig i mange områder inden for byggeriet. Sideløbende får du undervisning i nogle af de emner, der indgår i projektarbejdet.

Projekter

 • Du får brug for din viden fra fysik i 1. og 2. g.
 • Der udføres beregninger både manuelt og ved hjælp af et it-program, som bruges til at beregne f.eks. en bygnings totale energibehov til opvarmning.
 • Til alle tegninger bruges programmet AutoCAD.
 • Du skal udarbejde en kvalitetssikringsplan til projektet.
 • Du prøver at fremstille en del af den konstruktion, du har projekteret.
 • Projektet evalueres, og du skal som dokumentation for hele projektforløbet udarbejde en rapport - selvstændigt eller som gruppearbejde.

Faget afsluttes med et større selvstændigt eksamensprojekt.

Du kan vælge mellem forskellige projektoplæg og skal selv udarbejde problemanalyse og problemformulering samt tidsplan for hele projektforløbet.

Også i eksamensprojektet skal der indgå en praktisk konstruktion.

 

Udvikling og produktion

Tekstil

Du skal designe, udvikle og fremstille produkter indenfor tekstil. Tekstil er ikke kun tøj og mode, men kan også være tekstile løsninger med andre praktiske funktioner. Fx en cykeltaske, produkter der bruges til leg og læring eller boligtekstiler.

Undervisningen vil veksle mellem lærerstyrede aktiviteter, hvor du opnår grundviden og projekter, hvor du anvender din viden. Projekternes indhold og retning er du selv med til at definerer, så du kommer til at arbejde med noget, du finder interessant.

Undervisningen er i høj grad praktisk orienteret og du fremstiller produkter. Din naturvidenskabelige viden inddrages i produktudvikling og kombineres med praktisk arbejde i laboratorie og tekstilværkstedet.

Følgende emner vil blive inddraget:

 • Udvikling af kollektioner/produktforslag som løsning på en identificeret problemstilling
 • Arbejdstegninger udarbejdet i programmet Illustrator
 • Produktionsskemaer
 • Tekstile materialers egenskaber og identifikation af materialer
 • Kvalitetsstyring indenfor tekstil produktion
 • Print på tekstil

Faget afsluttes med et større selvstændigt eksamensprojekt, der laves i grupper. I vælger mellem forskellige projektoplæg og udarbejder selv problemanalyse og problemformulering samt tidsplan for hele projektforløbet. I eksamensprojektet skal indgå et produkt i selv har konstrueret og fremstillet. Eksamen er en gruppeeksamen, hvor man fremlægger og forsvarer sit projekt.

Digitalt design og udvikling

Vi arbejder med og udvikler innovative produkter og ny teknologi inden for industriens digitale design- og udviklingsområder.

Emner som automatisering, digitalisering, dataopsamling og databehandling (vidensdeling), dynamiske udviklingsmiljøer og platforme samt gamification udgør en del af indholdet

 

Undervisningen i teknikfaget Digital Design og Udvikling er især baseret på de naturvidenskabelige fag, teknologi, kommunikation og matematik, hvor den empiriske arbejdsform er dominerende. Det vil således inkludere det at dimensionere, designe, konstruere, projektere, sammensætte, visualisere og udvikle mv.

 

Følgende emner vil blive inddraget:

 • Udvikling/fremstilling af
 • Computerspil/applikationer.
 • Interaktivt undervisnings- eller udstillingsmateriale.
 • Fremtidens bymiljø – ex: Elektronik i aktive byrum.
 • Kommunikationsprodukter af både høj teknisk og kommunikativ værdi.
 • Dynamiske websider med tilhørende databaseopsætning.
 • Visualisering – herunder 2D/3D fremstilling.
 • Fremtidens bolig: Den intelligente bolig.
 • Fremtidens kommunikationsmidler.
 • Kunstig intelligens (AI) og ”robotter” som hjælpemiddel i hverdagen. 
 • Overvågning, styring og regulering af energi og ressourcer.
 • Produktion og manipulering af lyd og/eller billeder. Her kan f.eks. elementer af følgende indgå: musik, legetøj, spil og kunst.

 

Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vi arbejder med sundhed, miljø og bioteknologi. Erhvervsbesøg inddrages i den praktiske undervisning. 

Teknikfagets projekter kredser om aktuelle problemstillinger.

Sundhed

Projekterne omfatter både folkesundhed generelt, samt specifikke sundhedselementer hos udvalgte dyr og menneskegrupper.

Tidligere projekter har fx handlet om lokalproducerede fødevarer og vegetabilske udgaver af klassiske animalske produkter. Eller fremstilling af naturlige D-vitaminberigede fødevarer til småbørn.

Miljø

Projekterne fokuserer på enzymatisk nedbrydning af spildevandsslam samt kilder til forurening i spildevand.

Et tidligere projekt har handlet om bekæmpelse af madspild samt alternative anvendelser af fødevarerester. Andre projekter kan være fremstilling af biodiesel af alger eller opskyllet tang.

Bioteknologi

Projekterne tager udgangspunkt i, hvordan mennesket ved hjælp af bioteknologi kan anvende dyr, planter og mikroorganismer på nye måder.
Eksempler fra undervisningen kan være fremstilling af penicillin, og enzymatisk eller bakteriel nedbrydning af indholdsstoffer i slam eller vandprøver.