UDFORSK Teknikfagene

Teknikfag

I 3.g skal du vælge et teknikfag. Teknikfag er et stort tværfagligt fag på A-niveau og er særligt for teknisk gymnasium.

Teknikfag

Vi udbyder alle 4 teknikfag:

 • Byggeri og energi
 • Udvikling og produktion (vælg mellem mekatronik og tekstil)
 • Digitalt Design og Udvikling
 • Proces, levnedsmiddel og sundhed

Byggeri & energi

Byggeri og energi

Du arbejder selvstændigt med projekter og får mulighed for at fordybe dig i mange områder inden for byggeriet. Sideløbende får du undervisning i nogle af de emner, der indgår i projektarbejdet.

Projekter

 • Du får brug for din viden fra fysik i 1. og 2. g.
 • Der udføres beregninger både manuelt og ved hjælp af et it-program, som bruges til at beregne f.eks. en bygnings totale energibehov til opvarmning.
 • Til alle tegninger bruges programmet AutoCAD.
 • Du skal udarbejde en kvalitetssikringsplan til projektet.
 • Du prøver at fremstille en del af den konstruktion, du har projekteret.
 • Projektet evalueres, og du skal som dokumentation for hele projektforløbet udarbejde en rapport - selvstændigt eller som gruppearbejde.

Faget afsluttes med et større selvstændigt eksamensprojekt.

Du kan vælge mellem forskellige projektoplæg og skal selv udarbejde problemanalyse og problemformulering samt tidsplan for hele projektforløbet.

Også i eksamensprojektet skal der indgå en praktisk konstruktion.

 

Udvikling & produktion

MEKATRONIK

- handler om både mekanik og elektronik. Vi fremstiller apparater og lærer noget om de principper, der fungerer i de apparater, der omgiver os i vores hverdag.

Til hvert projekt hører en rapport, som skal være skrevet, så man trin for trin kan forklare, hvorfor man har valgt en bestemt løsning.

Elektronik

I elektronik arbejder vi med styring til de konstruktioner, vi skal have til at fungere mekanisk

Vi bygger små forstærkere og computere og tilpasser dem, så de passer præcist til det, vi skal bruge dem til.

Vi tegner diagrammer, laver print, monterer fejlsøger og tester vores kredsløb ligesom i en rigtig produktion

Mekanik

I mekanik fremstilles de konstruktioner, som først er designet, beregnet og tegnet.

Der arbejdes med tegneprogrammerne SmartSketch, AutoCAD eller Inventor.

Vi har f.eks. arbejdet med fremstilling af

 • processorstyrede biler, varehåndteringsmaskiner, elevatorer, vinduer og slusesystemer.
 • apparater, der fungerer uden computerkraft samt vægte, temperatur- og fugtstyrede systemer og motorstyringer.

Udvikling & produktion

Tekstil 

I teknikfaget tekstil arbejder vi med at designe og producere produkter til tekstilbranchen inden for bolig, interiør og beklædning.

Vi skaber innovative kollektioner, der forsøger at udfordre gængs tænkning og har fokus på kvalitet og bæredygtighed.

Vi fremstiller tekstile produkter og lærer om problemstillinger og produktionsgange, som knytter sig til det specifikke projekt.

Vi arbejder med 4-5 tekstile projekter hen over skoleåret, og til hvert projekt hører en rapport, som gennemgår og argumenterer for alle designprocessens faser og valg.

 • Vi bestemmer tekstilers fremstillingsmetoder.
 • Vi foreslår og foretager tekstile prøvninger.
 • Vi foreslår metoder til vedligehold af tekstiler.
 • Vi bestemmer kvalitet ud fra brugsegenskaber.
 • Vi arbejder med trend og stilhistorie.
 • Vi laver produktionsmapper og sy-tekniske anvisninger til produkter.
 • Vi konstruerer, draperer og opsyr produktionsmodeller.
 • Vi arbejder med moodboard, designproces, modetegninger og kollektionsudvælgelse.
 • Vi arbejder med arbejdstegninger og printkollektioner i Adobe Illustrator og Adobe Photoshop.
 • Vi arbejder med præsentation og produktfoto.

Samtidig arbejder vi med humor, når produkterne driller, og opsprætteren må i gang for 17. gang, eller når ide- og skitsefasen slår knuder - alt sammen ud fra devisen: Don`t obey the rules - write them. 

Digitalt design og udvikling

Vi arbejder med og udvikler innovative produkter og ny teknologi inden for industriens digitale design- og udviklingsområder.

Emner som automatisering, digitalisering, dataopsamling og databehandling (vidensdeling), dynamiske udviklingsmiljøer og platforme samt gamification udgør en del af indholdet

 

Undervisningen i teknikfaget Digital Design og Udvikling er især baseret på de naturvidenskabelige fag, teknologi, kommunikation og matematik, hvor den empiriske arbejdsform er dominerende. Det vil således inkludere det at dimensionere, designe, konstruere, projektere, sammensætte, visualisere og udvikle mv.

 

Følgende emner vil blive inddraget:

 • Udvikling/fremstilling af
 • Computerspil/applikationer.
 • Interaktivt undervisnings- eller udstillingsmateriale.
 • Fremtidens bymiljø – ex: Elektronik i aktive byrum.
 • Kommunikationsprodukter af både høj teknisk og kommunikativ værdi.
 • Dynamiske websider med tilhørende databaseopsætning.
 • Visualisering – herunder 2D/3D fremstilling.
 • Fremtidens bolig: Den intelligente bolig.
 • Fremtidens kommunikationsmidler.
 • Kunstig intelligens (AI) og ”robotter” som hjælpemiddel i hverdagen. 
 • Overvågning, styring og regulering af energi og ressourcer.
 • Produktion og manipulering af lyd og/eller billeder. Her kan f.eks. elementer af følgende indgå: musik, legetøj, spil og kunst.

 

Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vi arbejder med sundhed, miljø og bioteknologi. HANSENBERGs brancheskole Organia på Vranderupvej 90 i Kolding inddrages i den praktiske undervisning. 

Teknikfagets projekter kredser om aktuelle problemstillinger.

Sundhed

Projekterne omfatter sundheden hos dyr og mennesker.

Tidligere projekter har f.eks. handlet om mælks indhold af antibiotika og betydningen af resistens hos mennesker.

Miljø

Projekterne fokuserer på gødnings- og pesticidbelastning af forskellige naturområder.

Et tidligere projekt har handlet om bekæmpelse af bjørneklo i Kolding Ådal. Der blev foretaget en undersøgelse af bjørnekloens udbredelse og arbejdet med forskellige bekæmpelsesmetoder.

Bioteknologi

Projekterne tager udgangspunkt i, hvordan mennesket ved hjælp af bioteknologi kan anvende dyr, planter og mikroorganismer på nye måder.