UDFORSK NYHEDERNE

Direktør på HANSENBERG stopper 

Efter næsten 37 års ansættelse i det offentlige har Birger Hørning valgt at stoppe som direktør på HANSENBERG i Kolding med virkning fra den 30. september 2016.

Birger Hørning blev ansat på Silkeborg tekniske Skole i 1980. Her arbejdede han som inspektør og udviklingschef frem til 1994, hvor han søgte og fik ansættelse på Kolding tekniske Skole.

Skolen var på det tidspunkt i alvorlig krise og tæt på lukning. Skolens egenkapital var reduceret til 1,2 mio. kr., og skolen var illikvid med ca. 12 mio. kr.

Skolens bygninger var placeret på 17 lejemål. Omkring 2001 var skolens likviditet vendt til et plus på 55 mio. kr., og egenkapitalen rundede 120 mio. kr.

Inden 2005 ejede skolen alle sine bygninger, og der var ny- og ombygget for omkring 500 mio. kr.

Sideløbende med den voldsomme økonomiske sanering gennemførte skolen et internationalt anerkendt kvalitetsprogram, som 2 gange førte til modtagelsen af Recognized for Excellence som den eneste danske uddannelsesinstitution.

Kunsthåndværkerskolen og akademiuddannelserne er i samme periode udskilt fra skolen uden større problemer eller økonomiske tab. 4 store uddannelsesreformer er ligeledes gennemført succesfuldt på skolen.

Ud over ansættelse ved de 2 skoler har Birger Hørning arbejdet som fagkonsulent i Under­visningsministeriet, som ekstern lektor på Syddansk Universitet samt som censor ved Diplom­uddannelserne og assessor ved Center for Ledelse.

Siden 2004 har Birger Hørning ved siden af arbejdet som direktør undervist ledere fra gymnasier, erhvervsskoler, VUC-skoler og SoSu-skoler i ledelse - et arbejde, som forventes fortsat i de kommende år.

Birger Hørning sammenfatter sin tid i det offentlige med følgende udtalelse:

"Jeg har haft et rigt liv i den danske uddannelsesverden, hvor jeg har mødt fantastiske menne­sker, som har udviklet mig og bragt mig enorm glæde. Jeg er dem dybt taknemmelig. Mit arbejdsliv har været en lang pragtfuld rejse fyldt med masser af lærerige og positive oplevelser. En stor tak til alle, jeg har været i kontakt med."

Skolen afholder reception for Birger Hørning den 29. september 2016 kl. 14.00.