UDFORSK NYHEDERNE

Ny studieretning med fokus på sundhed og dyr

Tag en studentereksamen med fokus på sundhedsvidenskab, dyrepleje og bioteknologi

Fra skoleåret 2017/18 opretter vi en studieretning med fagene Bioteknologi A og Samfundsfag B. Studieretningen giver dig adgang til så forskellige uddannelser som sygeplejerske, laborant, pædagog og bioanalytiker. Du vil også have gode muligheder for blive optaget på veterinærsygeplejerskeuddannelsen. Vælger du Matematik A som valgfag i 3.g åbner du yderligere døre som fx til biolog, ingeniør i bioteknologi, farmaceut og dyrlæge.

Skolen har zoo-dyr, heste og landbrug

Undervisningen vil være projektorienteret, og lærerne i fagene har mulighed for at udnytte skolens veterinærafdeling, hvor der findes zoo-dyr, heste, landbrugsdyr samt landbrug og forskellig natur. I alle fag på HTX arbejdes der projektorienteret, og derfor tones denne studieretning, så netop interessen for sundhed og dyrepleje bliver tilgodeset.

Fra sundhed og sygdom til økologi og genetik

I Bioteknologi A arbejder du med teknologien bag biologiske systemer til forskning, analyse, produktion og sygdomsbehandling. Nogle af de væsentlige områder inden for bioteknologi er sundhed og sygdom, fødevareteknologi, forædling samt biologisk og kemisk produktion. I bioteknologi A vil du arbejde med økologi, genetik, enzymer samt fysiologi og anatomi. Du vil lære at forstå cellers og stoffers opbygning samt sammenhængen mellem struktur, egenskaber og funktion. Du vil også lære om biotekniske metoder og arbejde med disse i laboratoriet.

FEDMEPROBLEMATIK OG INTERNATIONALE FORHOLD

I Samfundsfag B vil du arbejde med samfundets udvikling, herunder bioteknologi og dens betydning for samfundsudvikling. Du vil komme til at undersøge forudsætninger for og konsekvenser af fx fedme-problematikker, motionsvaner eller lovgivning om kunstig befrugtning. I projektarbejde skal du vælge din egen samfundsfaglige problemstilling, hvor du inddrager dit studieretningsfag og teknologi i problemløsningen. Hovedområderne i Samfundsfag B er sociologi, økonomi, politik og internationale forhold. Faget indeholder små empiriske spørgeskemaundersøgelser, som du selv tilrettelægger, hvor du kan undersøge forskellige holdninger til vaccinationsprogrammer, lovgivning om rygning eller dyrevelfærd.