UDFORSK UDDANNELSEN 

Generelt om uddannelsen

Den tekniske studentereksamen (HTX) er for dig, der er vild med naturvidenskab, teknologi og kommunikation, og som søger en kreativ legeplads, hvor du både lærer og afprøver teorien.

Tættere på virkeligheden

Nysgerrighed er i centrum, og du vil blive klædt på til fremtiden. En teknisk studentereksamen på HANSENBERG Tekniske Gymnasium giver nemlig adgang til over 300 videregående uddannelser.

Uddannelsens særlige kendetegn er spændende og vekslende undervisningsformer, herunder selvstændig research og værksteds- og laboratorieforsøg, oplevelser for livet og gode forudsætninger for at tage en videregående uddannelse.

Et kreativt samspil mellem teori og praksis danner rammen om dine tre gymnasieår.

Vi holder til på Skovvangen 28, 6000 Kolding i et hus opført i 2001 og tegnet af arkitekterne Schmidt, Hammer og Lassen.

Uddannelsesmål

- NATUR - VIDEN - SKAB

Den tekniske studentereksamen på HANSENBERG Tekniske Gymnasium er en 3-årig gymnasial uddannelse med fokus på naturvidenskab, teknologi, produktudvikling og design samt almene gymnasiale fag i øvrigt. Målet er helt grundlæggende at give dig de bedst mulige forudsætninger for at fortsætte på en videregående uddannelse.

Natur
På HANSENBERG Tekniske Gymnasium er der plads til alle, og du vil møde ligesindede, der er nysgerrige efter at undersøge, om teorier holder vand i virkeligheden. Du vil ofte opleve undervisningen tage udgangspunkt i projektarbejde, iagttagelser i naturen og verden omkring os eller forsøg i vores mange værksteder og laboratorier. 

Viden
Du får viden gennem et teoretisk pensum på højt niveau og en studentereksamen, som giver adgang til de fleste videregående uddannelser. Skoleskemaet kommer bl.a. til at bestå af

  • naturvidenskabelige fag
  • teknologi og teknikfag
  • humanistiske og samfundsvidenskabelige fag.

Skab
Lær teorien, og afprøv den. Skab din egen fremtid. Ofte finder du selv en problemstilling og en god løsning. Vi lærer dig at tænke selvstændigt, kreativt og innovativt på tværs af fagene i den kreative problemløsning, som er eftertragtet ude i virkeligheden. Du bliver klædt på til en fremtid, hvor den teknologiske udvikling er i fokus.

Få en SMS-reminder inden Åbent Hus i januar 2018, tilmeld dig her.


Den nye gymnasiereform starter i august 2017, lovgivningen er endnu ikke på plads.

Via linket her kan du læse den nugældende lovgivning. 

Læs mere

Revurdering af uddannelsesparathed

Når vi på HANSENBERG Tekniske Gymnasium, i forbindelse med en elevs ønske om optag på vores gymnasium, bliver bedt om at foretage en revurdering af uddannelsesparathed, foregår det på denne måde:

Ansøgeren indkaldes skriftligt til revurderingen, som i alt tager ca. 1½ time. Ansøgeren får udleveret et sæt opgaver, som dækker fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi. Opgaverne er udformet sådan, at både mundtlige og skriftlige kompetencer kan vurderes.

Ansøgeren har en time til forberedelse, hvorefter ansøgeren hentes ind til en ½ times samtale med lærere og vejleder. Vi vurderer både faglige, sociale og personlige kompetencer.