UDFORSK PRODUKTUDVIKLING & DESIGN

Produktudvikling & design

Produkt-udvikling & design

Produktudvikling og design er en studieretning, hvor der arbejdes med teknologiske og innovative problemstillinger samt praktisk problemløsning. Der opfindes, udvikles og designes. Vi har teknologi A og design B som studieretningsfag.

Om studieretningen

Hvad vil vi?

Du får træning i at arbejde helhedsorienteret fra ide til færdigt produkt. Meget arbejde foregår i fællesskab, så du vil sammen med dine klassekammerater blive god til at styre gruppe- og projektarbejde.

Du vil få mulighed for at afprøve en bred vifte af metoder, bl.a. ideudviklingsmetoder, idesortering, illustrering via forskellige skitsemetoder, miljøvurdering, fremstilling af prototyper – enten som håndfremstillede modeller eller på 3D-printer eller 2D-laserskærer – samt præsentation af produktforslag og koncepter.

Hvordan arbejder vi?
Vi arbejder med hele designprocessen. Det vil sige, at vi begynder med en ide, som bygger på en eller flere teorier, hvorefter vi rykker ind i gymnasiets værksteder og arbejder videre med fremstillingen af produktet.

Vi går efter, at de obligatoriske fag kommer til at indgå i meningsfulde projekter. Det kan fx være matematik i formgivning af en skaterbane, fysikberegninger i lampedesign, kemisk forståelse af materialers opbygning og teorien bag indfarvning af tekstil.

Studieretningen deltager i Young Enterprise – en konkurrence blandt ungdomsuddannelserne om at få den bedste ide til et produkt og en forretningside. Det er relevant for alle, der skal arbejde med at lancere nye tiltag, men naturligvis særlig interessant for de, der drømmer om at starte en virksomhed selv.

Hvad forventer vi af dig?
Måske er du den kreative type, der går op i, om et design er smukt, og at den æstetiske oplevelse går op i en højere enhed med et velfungerende produkt. Du kan ikke få nok af inspiration, som du finder alle mulige steder – på nettet, rejser, udstillinger, blogs, du følger, og udvalgte design-sites.

Måske er du den tekniske type, som elsker at finde løsningen på en problemstilling eller en detalje i en samling. Du kaster dig over computerprogrammer, som du kan bruge til at vise dine tanker og ideer.

Måske er du den, som har det bedst med at arbejde praktisk og gerne vil stå i et værksted og rent faktisk skabe et produkt, der kan bruges. Så er skolens eksperimentarium XHOUSE og alle maskinerne til at fremstille prototyper der, hvor du oftest vil slå dine folder.

Måske er du bare en blanding af det hele og med en nysgerrighed og en lyst til at arbejde med kreative processer, udvikle ideer til fremtidens produkter og finde løsninger på problemstillinger i vores samfund.

Fagoversigt

A-niveau

Dansk

Teknologi 

Teknikfag

B-niveau

Design 

Engelsk 

Fysik

Idéhistorie 

Kemi

C-niveau

Biologi 

Kommunikation/it

Samfundsfag

UDFORSK HVERDAGEN

Vi opdaterer løbende med temaer fra denne studieretning. 

FREMTIDSMULIGHEDER

Studieretningen kan være dit springbræt til videregående uddannelser som datalogistudiet, it-uddannelser, ingeniøruddannelser og mange andre.

Det kan fx være uddannelser inden for områder, hvor man arbejder med arkitektur, bygningskonstruktion, teknologi, produktudvikling, industrielt design, designkultur og økonomi, designledelse, projektstyring og beklædning.

Find flere muligheder under uddannelsesvælgeren.

Læs mere

Valgfag

A-NIVEAU

Engelsk 

Kemi 

Teknologi

 

B-NIVEAU

Biologi

Samfundsfag 

C-NIVEAU

Erhvervsøkonomi

Idræt

Innovation

Mediefag

Musik og Lydproduktion

Programmering

Psykologi

Tysk

Teknikfag

I 3.g skal du vælge et teknikfag. På HANSENBERG Tekniske Gymnasium udbydes alle 3 teknikfag:

  • Byggeri og energi
  • Design og produktion, vælg mellem 2 følgende områder: Mekanik og elektronik eller Formgivning og bearbejdning af træ og tekstiler
  • Proces, levnedsmiddel og sundhed

Teknikfag er et stort tværfagligt fag på A-niveau og er særligt for det tekniske gymnasium.

 

LÆs mere 

 

Optagelse

Adgangskravene til HTX-uddannelsen er de samme som til alle de andre gymnasieformer. Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, kan du blive optaget på HTX, hvis du er vurderet egnet til det i din uddannelsesplan.

 

Du skal have haft tysk eller fransk i minimum 2 år og have taget folkeskolens obligatoriske afgangsprøver plus de prøver, Undervisningsministeriet udtrækker.

Brobygning

Du får praktisk kendskab til arbejdsformen på Teknisk Gymnasium. Det sker i forbindelse med små øvelser, hvor du i fællesskab med andre nysgerrige unge løser mindre opgaver. Der arbejdes med logbog og præsentation af læringsforløb. Du kommer til at møde nuværende lærere og elever fra forskellige studieretninger. Og al undervisning foregår under temaet klima og energi.

 

Læs mere

Er du interesseret i at høre mere?

LÆRERTEAM

IBEN LEHMANN RASMUSSEN

Uddannelse

Cand.ling.merc. med profilen tolk/translatør i engelsk, BA i IT

E-mail:

Profil:

HTX-team:
Produktudvikling & design
Medier & kommunikation

Fag:
Engelsk
Kommunikation/IT

TORSTEN BORGSTRØM FIX

Uddannelse

Cand.scient. i digital design, B. Sc. i medialogi, Multimediedesigner AK

E-mail:

Profil:

HTX-team:
Produktudvikling & design
Medier & kommunikation

Fag:
Kommunikation/IT
Studieområdet

KARLA LIND BRIXEN

Uddannelse

Cand.mag. i dansk og samfundsfag

E-mail:

Profil:

HTX-team:
Produktudvikling & design
Medier & kommunikation

Fag:
Dansk
Samfundsfag

BRIAN BOYUM HAGEDORN

Uddannelse

Maskiningeniør, m. plastspeciale, projektleder

E-mail:

Profil:

HTX-team:
Produktudvikling & Design
Medier & kommunikation

Fag:
Teknologi
Fysik
Teknikfaget design og produktion: Mekatronik

LOUISE BALDUS IVERSEN

Uddannelse

Elektronikingeniør med speciale i akustik

E-mail:

Profil:

HTX-team:
Produktudvikling & design
Medier & kommunikation

Fag:
Matematik
Fysik
Teknologi

ANE FRIIS

Uddannelse

Beklædningsdesigner fra Kolding Designskole, psykoterapeut

E-mail:

Tlf:

21537808

Profil:

HTX-team:
Produktudvikling & design
Medier & kommunikation

Fag:
Design
Teknikfaget Design og produktion: Tekstil og træ

CARSTEN ULLUM

Uddannelse

Mag.art. i dansk og engelsk

E-mail:

Profil:

HTX-team:
Produktudvikling & design
Medier & kommunikation

Fag:
Dansk
Engelsk
Studieområdet

VINCENZO ENZO LILLO

Uddannelse

Cand.scient.

E-mail:

Profil:

HTX-team:
Produktudvikling & design
Medier & kommunikation

Fag:
Biologi
Kemi
Musik

FILIP WARNING

Uddannelse

Maskiningeniør

E-mail:

Profil:

HTX-team:
Produktudvikling & design
Medier & kommunikation

Fag:
Matematik
Fysik