UDFORSK MEDIER & KOMMUNIKATION

Medier & kommunikation

Medier & Kommunika-tion

Medier og kommunikation er en studieretning hvor der er fokus på kommunikation kombineret med teknologi, sprog og samfundsvidenskab.

Vi arbejder på at nytænke det grafiske og sproglige udtryk og samspillet mellem medier, så du får absolut brug for dine kreative evner. Studieretningsfagene er Kommunikation/IT A og Design B.

Om studieretningen

Du skal lære at omsætte dine egne ideer til egentlige produkter, fx hjemmesider, brochurer, plakater og præsentationer. En opgave vil tage udgangspunkt i din egen ide, og du lærer at udforme en strategi, vælge medier, skrive tekst, fastlægge design og selvfølgelig til slut udforme det egentlige produkt.

Kender du typen ...

 • der elsker at rejse, er internationalt orienteret og færdes hjemmevant på de sociale medier?
 • der ser det fede i at kunne bruge naturvidenskab til at forstå og forandre verden?
 • der elsker at fordybe sig i og præsentere komplicerede emner - ikke mindst naturvidenskabelige spidsfindigheder?
 • der lægger mærke til de fede layouts og altid har kameraet parat?
 • der har overblik, men samtidig blik for detaljen?
 • der går op i, at budskabet forstås rigtigt første gang?
 • der bliver høj af at kunne engelsk næsten lige så godt som dansk?
 • hvis globale udsyn aldrig svigter, men som samtidig har en god jordforbindelse?
 • der ikke er bange for nye udfordringer, hverken fagligt eller socialt, og som er ivrig efter at deltage interaktivt med omgivelserne i form af såvel tekst og lyd som billeder?

Rigtig mange på studieretningen kan genkende et eller flere af ovenstående personlighedstræk. Vi arbejder naturligvis med alle de obligatoriske fag på teknisk gymnasium, der består af en vifte af naturvidenskabelige, teknologiske og humanistiske fag.

Fagene samarbejder om at løse forskellige opgaver. Vi arbejder med kommunikation på mange platforme og på både dansk og engelsk ved programmering. Vi arbejder dagligt på at fremme de gode samarbejdsrelationer – både i klassen og mellem elev og lærer.

 

Fagoversigt

A-niveau

Dansk

Kommunikation/it

Teknikfag

B-niveau

Design

Engelsk

Fysik

Idéhistorie 

Kemi

Teknologi

C-niveau

Biologi

Samfundsfag

UDFORSK HVERDAGEN

Studieretningens fokus er kommunikation kombineret med teknologi, sprog og samfundsvidenskab. Vi arbejder på at nytænke det grafiske og sproglige udtryk og samspillet mellem medier, så du får i høj grad brug for dine kreative evner.

Du skal lære at omsætte dine egne ideer til egentlige produkter, fx hjemmesider, brochurer, plakater og præsentationer.

Eksempler på temaer i studieretningen:

2. semester: Viden om, skab lys i matematikken, teknologisk udvikling

3. semester: Studietursprojekt, reaktionskinetik, bioplast 

4. semester: Mini-SRP, retorik

5. semester: Kommunikation i forandring

6. semester: Oplevelsesteknologi

 

Fremtidsmuligheder

Studieretningen kan være springbræt til videregående uddannelser inden for kommunikation, medier og markedsføring, uddannelserne til eksportingeniør, it-ingeniør, multimediedesigner og mange andre.

Find flere muligheder under uddannelsesvælgeren.

Læs mere

Valgfag

A-NIVEAU

Engelsk

Kemi

Matematik

B-NIVEAU

Biologi

Samfundsfag

C-NIVEAU

Erhvervsøkonomi 

Idræt

Innovation

Mediefag

Musik & Lydproduktion 

Programmering

Psykologi

Tysk 

Teknikfag

I 3.g skal du vælge et teknikfag. På HANSENBERG Tekniske Gymnasium udbydes alle 3 teknikfag:

 • Byggeri og energi
 • Design og produktion, vælg mellem 2 følgende områder: Mekanik og elektronik eller Formgivning og bearbejdning af træ og tekstiler
 • Proces, levnedsmiddel og sundhed

Teknikfag er et stort tværfagligt fag på A-niveau og er særligt for det tekniske gymnasium.

 

LÆs mere 

 

Optagelse

Adgangskravene til HTX-uddannelsen er de samme som til alle de andre gymnasieformer. Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, kan du blive optaget på HTX, hvis du er vurderet egnet til det i din uddannelsesplan.

 

Du skal have haft tysk eller fransk i minimum 2 år og have taget folkeskolens obligatoriske afgangsprøver plus de prøver, Undervisningsministeriet udtrækker.

Brobygning

Du får praktisk kendskab til arbejdsformen på Teknisk Gymnasium. Det sker i forbindelse med små øvelser, hvor du i fællesskab med andre nysgerrige unge løser mindre opgaver. Der arbejdes med logbog og præsentation af læringsforløb. Du kommer til at møde nuværende lærere og elever fra forskellige studieretninger. Og al undervisning foregår under temaet klima og energi.

 

Læs mere

Er du interesseret i at høre mere?

LÆRERTEAM

IBEN LEHMANN RASMUSSEN

Uddannelse

Cand.ling.merc. med profilen tolk/translatør i engelsk, BA i IT

E-mail:

Profil:

HTX-team:
Produktudvikling & design
Medier & kommunikation

Fag:
Engelsk
Kommunikation/IT

TORSTEN BORGSTRØM FIX

Uddannelse

Cand.scient. i digital design, B. Sc. i medialogi, Multimediedesigner AK

E-mail:

Profil:

HTX-team:
Produktudvikling & design
Medier & kommunikation

Fag:
Kommunikation/IT
Studieområdet

KARLA LIND BRIXEN

Uddannelse

Cand.mag. i dansk og samfundsfag

E-mail:

Profil:

HTX-team:
Produktudvikling & design
Medier & kommunikation

Fag:
Dansk
Samfundsfag

BRIAN BOYUM HAGEDORN

Uddannelse

Maskiningeniør, m. plastspeciale, projektleder

E-mail:

Profil:

HTX-team:
Produktudvikling & Design
Medier & kommunikation

Fag:
Teknologi
Fysik
Teknikfaget design og produktion: Mekatronik

LOUISE BALDUS IVERSEN

Uddannelse

Elektronikingeniør med speciale i akustik

E-mail:

Profil:

HTX-team:
Produktudvikling & design
Medier & kommunikation

Fag:
Matematik
Fysik
Teknologi

ANE FRIIS

Uddannelse

Beklædningsdesigner fra Kolding Designskole, psykoterapeut

E-mail:

Tlf:

21537808

Profil:

HTX-team:
Produktudvikling & design
Medier & kommunikation

Fag:
Design
Teknikfaget Design og produktion: Tekstil og træ

CARSTEN ULLUM

Uddannelse

Mag.art. i dansk og engelsk

E-mail:

Profil:

HTX-team:
Produktudvikling & design
Medier & kommunikation

Fag:
Dansk
Engelsk
Studieområdet

VINCENZO ENZO LILLO

Uddannelse

Cand.scient.

E-mail:

Profil:

HTX-team:
Produktudvikling & design
Medier & kommunikation

Fag:
Biologi
Kemi
Musik

FILIP WARNING

Uddannelse

Maskiningeniør

E-mail:

Profil:

HTX-team:
Produktudvikling & design
Medier & kommunikation

Fag:
Matematik
Fysik