UDFORSK FYSIKKENS VERDEN

Fysikkens verden

Fysikkens verden er studieretningen, med fysik A og matematik A, dvs. på det højeste gymnasiale niveau. Her er samspillet mellem de naturvidenskabelige fag i stærkt fokus.

Vi arbejder med teori anvendt i praksis og med kreativ problemløsning, og bl.a. teknologifagets og teknikfagets værksteder benyttes til projekter.

Ofte er det skolens eksperimentarium, XHOUSE, der benyttes, da der her er vide muligheder for at arbejde med 3D-print, Laserskæring, Robotter, og meget andet. Et rigtigt MakerSpace.

Om studieretningen

Vi vil vise dig, hvor spændende naturvidenskab er, og hvor udfordrende det er at være nysgerrigt eksperimenterende. Vi vil også vise dig, hvordan teknologi kan indgå i nye sammenhænge, og hvordan du kan anvende din faglige viden i din egen hverdag.

Hvordan arbejder vi?
Vi giver dig indsigt gennem eksperimenter, som du udfører i samarbejde med dine klassekammerater. Vi giver dig også mulighed for at formidle dine resultater og din viden. Du vil ofte få brug for viden fra forskellige fag, og du får chancen for at prøve dig selv af ved at dyste med andre elever.

Hvad forventer vi af dig?
At du kan tænke både logisk og kreativt. At du kan lide at blive udfordret og er vedholdende, selv hvis noget er svært. At du er alsidig og god til at skaffe dig viden på egen hånd. Desuden at du er engageret i det, du gør, og har et mål med det.

Eksempler på temaer i studieretningen:

  • Energi – ressourcer, produktion
  • Matematik i praksis
  • Videnskab i samfundet
  • Entreprenørskab og iværksætteri
  • Intelligens, logik og argumentation

Fagoversigt

A-niveau

Dansk

Fysik

Matematik

Teknikfag

B-niveau

Engelsk

Idéhistorie

Kemi

Teknologi

 

C-niveau

Biologi

Kommunikation/it

Samfundsfag

 

Udforsk hverdagen

Eksempler på temaer i studieretningen:

2. semester: ENERGI – ressourcer, produktion 

3. semester: SCIENCE FICTION – fra science fiction til science fact – opfindelser

4. semester: FREMTIDENS TRANSPORT – materiale, drivmidler, styrke og konstruktion

5. semester: INTELLIGENS – matematik og sprog

FremtidsmuligHEder 

Studieretningen kan være dit springbræt til videregående uddannelser som naturvidenskabelige universitetsstudier, sundhedsvidenskabelige uddannelser, ingeniøruddannelser, tekniker- og konstruktøruddannelser og mange andre.

Find flere muligheder under uddannelsesvælgeren.

Læs mere

Valgfag

A-NIVEAU

Engelsk 

Kemi 

Teknologi 

 

 

B-NIVEAU

Biologi 

Samfundsfag 

 

C-NIVEAU

Design 

Erhvervsøkonomi 

Idræt 

Innovation 

Mediefag

Musik & Lydproduktion

Programmering 

Psykologi 

Tysk 

 

Teknikfag

I 3.g skal du vælge et teknikfag. På HANSENBERG Tekniske Gymnasium udbydes alle 3 teknikfag:

  • Byggeri og energi
  • Design og produktion, vælg mellem 2 følgende områder: Mekanik og elektronik eller Formgivning og bearbejdning af træ og tekstiler
  • Proces, levnedsmiddel og sundhed

Teknikfag er et stort tværfagligt fag på A-niveau og er særligt for det tekniske gymnasium.

 

LÆs mere 

 

Optagelse

Adgangskravene til HTX-uddannelsen er de samme som til alle de andre gymnasieformer. Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, kan du blive optaget på HTX, hvis du er vurderet egnet til det i din uddannelsesplan.

Du skal have haft tysk eller fransk i minimum to år og have taget folkeskolens obligatoriske afgangsprøver plus de prøver, Undervisningsministeriet udtrækker.

Brobygning

Du får praktisk kendskab til arbejdsformen på Teknisk Gymnasium. Det sker i forbindelse med små øvelser, hvor du i fællesskab med andre nysgerrige unge løser mindre opgaver. Der arbejdes med logbog og præsentation af læringsforløb. Du kommer til at møde nuværende lærere og elever fra forskellige studieretninger. Og al undervisning foregår under temaet klima og energi.

 

Læs mere

Er du interesseret i at høre mere?

LÆRERTEAM

CHARLOTTE DEGN SCHUBERT

Uddannelse

Cand.mag. i dansk og psykologi

E-mail:

Profil:

HTX-team:
Fysikkens verden
Den digitale verden

Fag:
Dansk
Psykologi

ARNOLD KIRKMAND CHRISTENSEN

Uddannelse

Cand.polyt.

E-mail:

Profil:

HTX-team:
Fysikkens verden
Den digitale verden

Fag:
Teknologi
Matematik
Fysik
Teknikfaget Design og produktion: Mekatronik

BRIAN SEMAK

Uddannelse

Cand.scient. i fysik og matematik

E-mail:

Profil:

HTX-team:
Fysikkens verden
Den digitale verden

Fag:
Fysik
Matematik

JOHN BRØNSTED HANSEN

Uddannelse

Svagstrømsingeniør

E-mail:

Profil:

HTX-team:
Fysikkens verden
Den digitale verden

Fag:
Fysik
Teknikfaget Design og produktion, Mekatronik

LENE RICHTER HOVAD

Uddannelse

Cand.mag. i dansk og engelsk

E-mail:

Profil:

HTX-team:
Fysikkens verden
Den digitale verden

Fag:
Dansk
Engelsk
Studieområdet
Programmering
Kommunikation/IT

MORTEN JØRGENSEN

Uddannelse

Cand.polyt. (maskin) + HD(O)

E-mail:

Profil:

HTX-team:
Fysikkens verden
Den digitale verden

Fag:
Fysik
Teknologi
Teknikfaget Design og produktion: Mekatronik

STINE MAGNUSSEN

Uddannelse

Cand.scient. i kemi

E-mail:

Profil:

HTX-team:
Fysikkens verden
Den digitale verden

Fag:
Kemi
Teknikfaget Proces, levnedsmiddel og sundhed