UDFORSK BIOTEKNOLOGIEN

Bioteknologi

Bioteknologi består af 2 studieretninger. I den ene studieretning, er det bioteknologi A og matematik A, der tegner studieretningen, og i den anden er det bioteknologi A og samfundsfag B.

I den nye studieretning med Bioteknologi og Samfundsfag B, er der fokus på sundhed og dyrepleje.

Studieretningerne med Bioteknologi har vægt på bioteknologi og naturvidenskabelige fag, hhv. samfundsfag. Bioteknologi er et fremadstormende fagområde, som er placeret mellem biologi, biokemi, kemi og medicin. 

Om studieretningerne

Du kommer fx til at arbejde med genteknologi og bioteknologiske produktionsmetoder.

Faget idehistorie, som både er et filosofisk og historisk fag, bidrager med etiske vurderinger af bioteknologien, mens samfundsfaget bidrager med samfundsmæssige perspektiver.

Vi forholder os generelt undersøgende over for mennesket, naturen, forskning og moderne teknologier. Vi arbejder med ny teori på området og udfører en række bioteknologiske, molekylærbiologiske, kemiske og biologiske eksperimenter.

Du arbejder i grupper med virkelighedsnære projekter, hvor samspillet mellem fagene er i centrum.

Projektarbejdet fokuserer på tidens aktuelle emner. I et projekt fremstiller vi vores eget brændstof i form af bioethanol, og produktionsprocessen optimeres. I et andet projekt foretages en etiske vurdering af brugen af stamceller eller genmodificerede organismer.

Fagoversigt

A-niveau 

Bioteknologi 

Dansk

Matematik A eller Samfundsfag B

Teknikfag

B-niveau 

Engelsk 

Fysik 

Idehistorie

Kemi

Teknologi

C-niveau 

Kommunikation/it

Samfundsfag

UDFORSK HVERDAGEN

Eksempler på temaer i studieretningen: 

 • Bioteknologi og bioetik
 • Bioethanol
 • Den naturvidenskabelige metode
 • Den humanistiske metode
 • Doping

FREMTIDSMULIGHEDER

Studieretningen kan være dit springbræt til at fortsætte på uddannelser som:

 • Sundhedsuddannelser – læge, tandlæge, farmaceut, bioanalytiker, diætist, sygeplejerske og psykolog
 • Uddannelser ved Landbohøjskolen – agronom, dyrlæge, levnedsmiddelingeniør og diplom- og civilingeniør
 • Naturvidenskabelige studier på universiteterne – matematik, kemi, fysik og biologi

og mange andre ...

Find flere muligheder under uddannelsesvælgeren.

Læs mere

Valgfag

A-NIVEAU

Engelsk 

Kemi 

Teknologi 

B-NIVEAU

Samfundsfag 

C-NIVEAU

Design 

Erhvervsøkonomi 

Idræt

Innovation

Mediefag

Musik & Lydproduktion 

Programmering

Psykologi

Tysk 

Teknikfag

I 3.g skal du vælge et teknikfag. På HANSENBERG Tekniske Gymnasium udbydes alle 3 teknikfag:

 • Byggeri og energi
 • Design og produktion, vælg mellem 2 følgende områder: Mekanik og elektronik eller Formgivning og bearbejdning af træ og tekstiler
 • Proces, levnedsmiddel og sundhed

Teknikfag er et stort tværfagligt fag på A-niveau og er særligt for det tekniske gymnasium.

 

LÆs mere 

 

Optagelse

Adgangskravene til HTX-uddannelsen er de samme som til alle de andre gymnasieformer. Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, kan du blive optaget på HTX, hvis du er vurderet egnet til det i din uddannelsesplan.

 

Du skal have haft tysk eller fransk i minimum 2 år og have taget folkeskolens obligatoriske afgangsprøver plus de prøver, Undervisningsministeriet udtrækker.

Brobygning

Du får praktisk kendskab til arbejdsformen på Teknisk Gymnasium. Det sker i forbindelse med små øvelser, hvor du i fællesskab med andre nysgerrige unge løser mindre opgaver. Der arbejdes med logbog og præsentation af læringsforløb. Du kommer til at møde nuværende lærere og elever fra forskellige studieretninger. Og al undervisning foregår under temaet klima og energi.

 

Læs mere

Er du interesseret i at høre mere?

Object reference not set to an instance of an object.