Udforsk fremtiden

Bliv klogere på, hvilke fremtidsmuligheder de forskellige studieretninger giver dig

Åbent hus

Lørdag den 27. januar kl. 10.00-14.00

Udforsk Teknisk Gymnasium

 

UDFORSK NYHEDERNE

Se dem her

 

UDFORSK Hverdagen

- og bliv klar til en videregående uddannelse indenfor Design, Innovation & forretning, Naturvidenskab, Fysik eller Kemi.

Bioteknologi A og Matematik A eller Samfundsfag B

Bioteknologi består af 2 studieretninger. I den ene studieretning, er det bioteknologi A og matematik A, der tegner studieretningen, og i den anden er det bioteknologi A og samfundsfag B.

I den nye studieretning med Bioteknologi og Samfundsfag B, er der fokus på sundhed og dyrepleje.

Studieretningerne med Bioteknologi har vægt på bioteknologi og naturvidenskabelige fag, hhv. samfundsfag. Bioteknologi er et fremadstormende fagområde, som er placeret mellem biologi, biokemi, kemi og medicin. 

Om studieretningerne

Du kommer fx til at arbejde med genteknologi og bioteknologiske produktionsmetoder.

Faget idehistorie, som både er et filosofisk og historisk fag, bidrager med etiske vurderinger af bioteknologien, mens samfundsfaget bidrager med samfundsmæssige perspektiver.

Vi forholder os generelt undersøgende over for mennesket, naturen, forskning og moderne teknologier. Vi arbejder med ny teori på området og udfører en række bioteknologiske, molekylærbiologiske, kemiske og biologiske eksperimenter.

Du arbejder i grupper med virkelighedsnære projekter, hvor samspillet mellem fagene er i centrum.

Projektarbejdet fokuserer på tidens aktuelle emner. I et projekt fremstiller vi vores eget brændstof i form af bioethanol, og produktionsprocessen optimeres. I et andet projekt foretages en etiske vurdering af brugen af stamceller eller genmodificerede organismer.

Fagoversigt

A-niveau 

Bioteknologi 

Dansk

Matematik A eller Samfundsfag B

Teknikfag

B-niveau 

Engelsk 

Fysik 

Idehistorie

Kemi

Matematik B eller Matematik A

Teknologi

C-niveau 

Kommunikation/it

Samfundsfag C eller Samfundsfag B

UDFORSK HVERDAGEN

Eksempler på temaer i studieretningen: 

  • Bioteknologi og bioetik
  • Bioethanol
  • Den naturvidenskabelige metode
  • Den humanistiske metode
  • Doping

FREMTIDSMULIGHEDER

Studieretningen kan være dit springbræt til at fortsætte på uddannelser som:

  • Sundhedsuddannelser – læge, tandlæge, farmaceut, bioanalytiker, diætist, sygeplejerske og psykolog
  • Uddannelser ved Landbohøjskolen – agronom, dyrlæge, levnedsmiddelingeniør og diplom- og civilingeniør
  • Naturvidenskabelige studier på universiteterne – matematik, kemi, fysik og biologi

og mange andre ...

Find flere muligheder under uddannelsesvælgeren.

Læs mere

Valgfag

A-NIVEAU

Engelsk 

Fysik

Kemi 

Matematik

Teknologi 

B-NIVEAU

Samfundsfag 

C-NIVEAU

Design 

Erhvervsøkonomi 

Innovation

Mediefag

Programmering

Psykologi

Tysk 

Optagelse

Adgangskravene til HTX-uddannelsen er de samme som til alle de andre gymnasieformer. Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, kan du blive optaget på HTX, hvis du er vurderet egnet til det i din uddannelsesplan.

 

Du skal have haft tysk eller fransk i minimum 2 år og have taget folkeskolens obligatoriske afgangsprøver plus de prøver, Undervisningsministeriet udtrækker.

Brobygning

Du får praktisk kendskab til arbejdsformen på teknisk gymnasium.

I løbet af dit brobygningsforløb vil du komme til at arbejde med et projekt, der tager udgangspunkt i fagene
Kommunikation og it, programmering, teknologi
og teknikfaget Mekatronik.
Derved møder du projekttilgangen på Teknisk Gymnasium, hvor du i fællesskab med andre nysgerrige unge løser mindre opgaver.

Du kommer til at møde lærere og elever fra gymnasiets forskellige studieretninger, og al undervisning foregår under temaet kommunikation på internettet.

 

Læs mere

Er du interesseret i at høre mere?

Object reference not set to an instance of an object.