UDFORSK NYHEDERNE

Se dem HER >

 

UDFORSK Hverdagen

Se filmen her >

Udforsk fremtiden

Se studieretningerne herunder - og bliv klogere på, hvilke fremtidsmuligheder de giver dig 

Hvad forventer vi af dig?

At du vil lade dig udfordre fagligt og personligt. Hvis du vil være fremtidig elev på HANSENBERG Tekniske Gymnasium, skal du være motiveret og vil bidrage aktivt og positivt både fagligt og socialt.

kVALITET OG EVALUERING PÅ UDDANNELSEN

På HANSENBERG Tekniske Gymnasium er kvaliteten af vores undervisning og læring altafgørende.

Undervisningsministeriet stiller en database til rådighed, hvor man kan se statistik for eleverne på HANSENBERG Tekniske Gymnasium, herunder karakterer, gennemsnitlig studietid og fuldførelse.

I henhold til lov om gennemsigtighed og åbenhed har skolen pligt til at oplyse følgende for skolens uddannelser: 

 

Fraværsprocent

Måltallet for fraværsprocenten på HANSENBERG Tekniske Gymnasium er på 9% i skoleåret 2018/2019.

 

Kvalitetsrapport

  

Elevtilfredshedsundersøgelse

Hvor høj er den OVERORDNEDE TRIVSEL BLANDT ELEVERNE?

En forudsætning for at der skabes reel læring er, at elever, kursister og studerende er tilstrækkeligt motiverede og har rammerne for at modtage læring.

Gymnasiet har de seneste år lagt alle kræfter ind på at højne elevernes læring, og effekten af den indsats begynder nu at vise sig. Ifølge en landsdækkende elevtilfredshedsundersøgelse foretaget af analyseinstituttet Ennova har HANSENBERG Tekniske Gymnasium samlet set både dygtige og tilfredse elever. Især vender eleverne tommelfingeren op for underviserne og undervisningen, der er landets tredjebedste.

Se nogle af resultaterne herunder. 

HANSENBERGs resultat vises i forhold til landsgennemsnittet. Samtidig viser tallet i [ ] udviklingen siden 2017. Er den mindre end +/- 1 angives det som [0]

Elevtrivsel 2018

Undervisningen 2018

Underviserne 2018

Rapporten er et meget vigtigt redskab, når indsatsområderne skal udvælges, og forbedringsarbejdet sættes ind.

 

 

Opfølgningsplan 2018-2021

Se planen her.

Status på implementeringen af opfølgningsplanen

Se status her.

Hvem kan jeg kontakte for at få hjælp til mit valg af studiUM?

Studievalg Danmark, Center Sydjylland vejleder dig om videregående uddannelse og karriere og kommer jævnligt ud på HANSENBERG Tekniske Gymnasium, hvor du kan tale med en vejleder om bl.a.

  • valg af videregående uddannelse
  • jobmuligheder
  • adgangskrav og optagelsesregler
  • studiesøgning
  • faglig supplering af din eksamen
  • økonomi.

Desuden holder din Studievalg-vejleder på HANSENBERG Tekniske Gymnasium en række oplæg for dig i løbet af dine 3 gymnasieår. Som udgangspunkt 1-2 gange hvert skoleår.

Du kan også møde vejledere til andre uddannelsesarrangementer. I oplæggene får du hjælp på din vej mod uddannelsesvalget ved fX at få en rundtur i uddannelsessystemet og en guide til dine refleksioner om uddannelse.

Har du brug for at vende dine tanker om uddannelse og job, kan du gøre det, når din vejleder har træffetid på skolen. Dag og tidspunkt kan variere fra uge til uge, men vil være at finde på www.bookstudievalgsyd.dk - vælg HANSENBERG. Du kan også ringe til vejlederen eller sende en sms eller mail.

  • Læs mere om dine muligheder, og book en tid her.

Du kan også bruge Studievalg Danmark, Center Sydjylland, efter du er blevet student. Du kan kontakte din vejleder og aftale et møde på HANSENBERG Tekniske Gymnasium, eller du kan møde op i vores Studie- og Karrierevejledning.

Find vores Studie- og Karrierevejledning i din by, og book evt. en tid.

 

 

Lone Conradsen Wind
Tlf. 3333 2056
lcw@studievalg.dk

LÆS MERE PÅ UG.dk

Brobygning og introduktionskursus på HANSENBERG Tekniske Gymnasium

Sted      

Skovvangen 28, 6000 Kolding              

Formål   

Præsentation af arbejdsformer og skolekultur på HANSENBERG Tekniske Gymnasium og skolens studieretninger.

Elever arbejder i træværkstedet i XHOUSE.

Udforsk potentialet, hverdagen og fremtiden til

åbent hus

Uddannelsesaften

Onsdag den 15. januar 2020 kl. 17.00-19.00

Vi skaber vækst, vi udvikler og designer ting, som kan bruges i virkeligheden, lige fra oprydning på festivaler til en utraditionel løsning, der kan afhjælpe fødevaremanglen i ulandene.

Hos os kan du boltre dig med robotter, 3D-print, laserskærer og andet værktøj på et professionelt niveau. Du kan arbejde med design og teknologi i vores særlige værksteder – har du fx hørt om XHOUSE?

Her får du praksisnær og anvendelsesorienteret gymnasial undervisning kombineret med et uhøjtideligt studiemiljø, hvor alle taler med alle.

Hvad vil du gerne være?

En teknisk studentereksamen giver et væld af muligheder, fx studerer en af vores tidligere elever rumfartsteknologi på højt plan, mens en anden læser medicin.

Statistikker viser, at elever med en teknisk studentereksamen hurtigere vælger en videregående uddannelse i forhold til elever fra andre gymnasier.

 

Hvert år i januar afholder vi:

UDDANNELSESAFTEN

Næste gang: onsdag den 15. januar 2020 kl. 17.00-19.00.

FÅ EN REMINDER PÅ SMS - INDEN ARRANGEMENTET, TILMELD DIG HER.